PBS TV

DR har en pænt ukendt Databaseredaktion.

En redaktion der graver i data.

Og da sådan noget koster penge, er den korte version – vel sagtens – at netop denne Databaseredaktion i den grad understreger vigtigheden af at PBS TV eksisterer.

Som eksempel har de siden sidste sommer hentet 26 millioner datarækker fra tinglysningen, hvilket er lingo for at de har samlet en masse information om hvordan vi alle sammen bor, og hvad vores huse og ejendomme er værd.

Oplysningerne, der er hentet via “offentligt tilgængelige oplysninger om ejendomme og grunde i Tinglysningen”, er siden suppleret med en masse magi, som kun Databaseredaktionen kan levere.

databasestor.jpgIdeen er – som vi forstår det – løbende at kunne supplere DRs andre redaktioner med informationer om dette emne, der er så komplekst at regeringen jo end ikke er nået til at regne på de tal som DR nu har regnet ud.

Som pointeret var den oprindelige ide at give de andre redaktioner nogle tal, som de kunne bruge i deres historier om “værdien af ejendomme, ejerforhold og belåning”, der ganske morsomt er interessant for “den største vælgergruppe”, som skiftende regeringer har appeleret til i rigtigt mange år. ( dem der ejer og bor i huse/ejerlejligheder etc.)

Ved at besidde disse tal, kan DR ydermere gå direkte ind i diskussioner med politikere der – som eksempel – mener at det er helt fint at fastfryse det ene eller det andet, indtil videre.

Læs også  Discovery har søgt sendetilladelser i Tyskland

DRs informationer er nemlig netop så komplekse at selv regeringen ikke har nået at danne sig et komplet billede af boligmarkedet.

Selve data er som pointeret hentet via Tinglysningens servere, der desværre var så små at DR valgte at oprette 48 virtuelle servere, hvorefter det hele gik lidt hurtigere.

Herefter blev adresser ( fra aws.dk ), der vedligeholdes af Danmarks Adresse Register (DAR) under Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, holdt op imod Tinglysningens data.

Det hele er så ellers løbende blevet kommunikeret til Tinglysningen, så der ingen tvivl har hersket om DRs intensioner.

To måneder senere var data endelig blevet tygget igennem, hvorfor DR idag – formodentligt – råder over den mest præcise beskrivelse af hvad der rent faktisk sker på boligområdet her i landet.

Det hele er end som en samlet database der indeholder de “26 millioner rækker af krypteret data” Tinglysningen alene fylder, suppleret op med oplysninger om 3,5 millioner ejerforhold, 4,7 millioner kreditorer og 3,5 millioner matrikler samt 7,9 millioner servitutter.

Hvis du er forvirret, kan du dog godt slappe af.

DRs Databaseredaktion har nemlig også sørget for at vi almindelige mennesker – og DRs journalister – kan forstå hvad de mange tal rent faktisk betyder.

Herunder at de tal der findes i databasen – som udgangspunkt – er “forkerte”, da 41 procent af landets ejendomme blev vurderet for højt mens 34 procent blev vurderet for lavt i følge en stikprøve fra andet halvår af 2011, der kom i 2013 fra Rigsrevisionen.

Læs også  Ekstremt lave seertal

DR lover uanset dette at de i den kommende tid vil kigge en del på netop ejendomsvurderingen og det faktum at hverken SKAT eller politkerne har fundet en løsning på dette område endnu.