Ny Cepos rapport om statsmedierne

Cepos har netop sluppet en rapport der giver denne liberale tænketanks billede af “det danske mediebillede”, der i følge Cepos er domineret af staten.

Staten er faktisk så dominerende i det danske mediebillede, suppleret af en udvikling – der igen ifølge rapporten – løbende gør staten endnu mere dominerende, hvorfor tænketanken vurderer at det reelt er “den danske mediepolitik” der er problemet.

indtaegter.jpgRapporten, der må formodes at bære præg af at være udfærdiget af Cepos, har fået hjælp af medieforsker Nils C. Indahl, Københavns Universitet og stud.polit Pernille Beckmann, der ikke tidligere er brugt som forsker og assistent i sådanne sammenhænge.
_
Blandt konklussionerne kan interesserede opleve at der er næsten lige så mange statsligt ansatte nyhedsjournalister, som der er privatansatte her i landet. ( hvilket reelt dækker over TV nyhedsredaktionerne versus avisernes redaktioner, hvorfor Danske Medier let kunne tænkes at have med inde over rapporten red. )

Dermed er Danmark endog særdeles forskellig fra nabolande som Norge og Sverige.

laesevaner.jpgMens der er 47 procent statsligt ansatte journalister her i landet, er der bare 26 og 37 procent i Sverige og Norge.

Rapporten vurderer derfor at “Danmark er et af de lande, hvor staten fylder absolut mest i mediebilledet”.

Og da staten er mindre liberal end de svenske og norske mediemarkeder, “befinder vi os med andre ord i den mindst liberale ende”, som de videre vurderer.

Læs også  TV2 ruller sig ud

streaming-2.jpgHeldigvis, konstaterer rapporten, er vi ikke helt nede på niveau med Ungarn og Polen, “hvor politikerne forgriber sig på medierne”.

Det er dog svært ikke at læse rapporten som en pointering af at Cepos mener at mediepolitiken er endog meget tæt på, “fordi staten fylder så meget i mediebilledet”.

Vurderingen er nemlig at “krumtappen i et liberalt demokrati er et pluralistisk mediebillede, og ideelt set bør statslig medieproduktion ikke finde sted”, som analysechef Otto Brøns-Petersen konstaterer.

journalister.jpgRapporten der er en af de første “egentligt liberale” rapporter om mediemarkedet, bør ses som et modspil til de mange – langt mere venligt orienterede – rapporter, der – stort set uden undtagelse – vurderer at vi allerede har et pluralistisk mediebillede hvorfor der ikke er behov for at ændre på mediemarkedets “konstruktion”.

Vurder selv om du er enig, eller uenig i rapporetn, der er til at hente her.

enudaf5.jpgEn ting der er uanset hvad er helt sikker, er at de tal der findes i denne rapport, ser ud til at afvige en del fra andre rapporter, der – omvendt – ser ud til at vurdere at den nuværende mediepolitik har det “godt”.

Vi har brugt lidt grafik og billeder fra rapporten, en smule “ude af kontekst”. Læs rapporten og få det fulde billede, der blandt andet også understreger at Cepos/rapporten foreslår at det kommende medieforlig, eller allerede her under justeringen i 2017, at både TV2 og regionerne privatiseres, og DR bliver “tvunget” til indkøbe mere indhold eksternt

Læs også  BB&S Lighting introducerede nyt lys

For en god ordens skyld er rapporten færdiggjort før det offentlige Public Service-udvalg kom med deres indstilling 7. november 2016.