Kulturen 100 dage senere

Der er allerede flere medieordførere der har været ude og sige noget der minder om “det bliver uden os”, til stort set alle ideer landets kulturminister er ude med.

Det ser dog ikke ud til at afskrække.

Tankerne frem til det kommende medieforlig, der – med udgangpunkt i de nye tanker – kunne ligne det første smalle forlig i mange år, er nemlig pænt “radikale” i forhold til hvad medieområdet har oplevet de sidste mange år.

I går handlede det således om at ministeren – enten løftet fra DF – eller på eget initiativ fandt det hensigtsmæssigt at fjerne DRs orkester og samle dette med/under Det kongelige teater.

tv2lort.jpgNoget Det kongelige teater ikke har det fjerneste imod, blot de “tager penge med”, mens DR synes det modsatte, nemlig at denne “elitering” af DRs orkester, der sikkert skulle følges med Koncertsalen, der må formodes også at skulle privatiseres som konsekvens af udflytningen af orkesteret.

Ministerens oplæg til det kommende medieforlig, er dog mere.

TV2 skal – nu nærmest uanset – privatiseres.

Og da det er punkt nummer 1, er der ikke så meget at diskutere.

Det ligner et kardinalpunkt, der dog er en del af 2018 medieforliget.

Som altid er spørgsmålet hvornår og hvordan.

Museernes “tilskudssystem” skal “moderniseres”, fra marts 2017.

Læs også  Der er 4 områder for Mette Bock

Scenekunstområdet, skal allerede i efteråret 2017, “revideres”.

De kunstneriske uddannelser skal “revideres”, er igang og skal afsluttes i efteråret 2017.

Folkeuniversitet skal revideres, med “henblik på ny struktur”, fra april 2017.

Blankmedieordningen skal “moderniseres”, fra marts 2017.

Og så skal “orkestermusikken styrkes i hele landet” i løbet af 2017.

Som du kan læse er det eneste punk der er direkte relateret til medieforliget 2018, salget af TV2.

Alt andet er hvad ministeren netop har fortalt Rirtzau at hun har planlagt at gøre noget ved, her efter 100 dage ved roret som kulturminister.

Ministeren vil ydermere “rydde op i de ulogiske og historisk betingede forhold på teater- og museumsområdet”.

Man kunne så fristes til at tro at listen ligeså meget er listen over hvad hun har gået og brugt de første 100 dage som minister til at udtænke, hvilket kunne understrege at kulturministeren ikke har specielt travlt.

Ministeren siger i Berlingske:

-Vi har en lang tradition for at bruge den statslige kulturstøtte på en bestemt måde. I en tid, hvor der ikke tilflyder kulturområdet flere penge, skal vi måske til at gøre tingene på en lidt anden måde. Kulturstøtten bliver smurt for tyndt ud i dag. Hvis man forsøger at gøre alle glade hele tiden, risikerer man, at alle i stedet ender med at være lidt utilfredse. Helt overordnet mener jeg, at vi har svigtet eliten og vækstlaget, og de to dele af kulturlivet vil jeg gerne styrke, slutter hun.

Læs også  Debatredaktør på finans har fået en spareide

Kulturministeren har netop været i England, hvor hun blev meget inspireret af hvordan det nærmest totalt liberaliserede Storbritanien finansierer deres kultur:

-Det var enormt fascinerede at se, hvordan briterne finansierer kulturlivet. Fonde og private investeringer fylder meget mere, og man ser hele kulturområdet som en vækstsektor, der kan skabe nye arbejdspladser. Med forskellige incitamenter – for eksempel skattemæssige – prøver man at styrke lysten til privat funding. Det synes jeg er en interessant tanke, og jeg har bedt om input til, hvordan vi kunne arbejde med det i Danmark, slutter Mette Bock i Berlingske.

Hun nævner i den forbindelse at det er A.P. Møller Fonden der har støttet digitaliseringen af “samtlige arkivalier om de dansk vestindiske øer”, hvilket er en “kæmpe demokratisering”.

Medieforliget, der fortsat først skal diskuteres engang efter folketingets sommer ferie, vil ud over et salg af TV2 fortsat byde på den lovede “slankning” af DR, suppleret af en nedsættelse af licensen.