TV2 vil bryde lange programmer

TV2s administrerende direktør, Merete Eldrup håber på en mere fleksibel fermtid.

Detaljen er jo at andre TV stationer må bryde deres programmer, hvorfor TV2 også gerne vil have lov til at gøre det.

Naturligvis ikke – som de andre – der bryder programmerne hvert 12-15 minut, med pænt mange reklamer, men derimod “kun” i forhold til de mange – lange – programmer TV2 sender.

Før vi kommer så langt, har TV2 også andre “mediepolitiske ønsker”, som de gerne ser kommer i spil frem til forhandlingerne om det kommende medieforlig.

mere853.jpgArgumenterne fra TV2s side er at “danskerne fortsat har adgang til et alsidigt udbud af dansk medieindhold af høj kvalitet”, hvorfor TV2 har en række forhåbninger, der – sagtens – kan opsumeres til at TV2 vil have lov til at kunne tjene nogle flere penge på deres kunder.

Som de skriver i deres oplæg, er TV2 jo ude i en løbende “kamp om seerne” i en tid med “stærk international konkurrence og digital dominans”.

Administrerende direktør, Merete Eldrup, siger:

-Det er vigtigt, at TV2 også i fremtiden kan bidrage til, at danskerne er velforsynede med dansk public service-indhold af høj kvalitet ““ f.eks. saglig, upartisk og alsidig nyhedsdækning fra ind- og udland samt dokumentarer og fiktionsserier. Derfor er det helt centralt, at man fra politisk hold sikrer fornuftige vilkår, og det gøres bedst ved at sikre os manøvredygtighed i form af rammestyring frem for detailregulering, starter hun og fortsætter.

Læs også  DR prøver med humor

-I en tid, hvor forandringerne på mediemarkedet sker konstant og hurtigt, er løsningen ikke detaljeret regulering af TV2s aktiviteter, men rammestyring, der tillader os at agere fleksibelt på ændringerne i markedsvilkårene, slutter hun.

Håbet er derfor at TV2 i en “brydningstid”, kan få lov til at placere et par fingerafstryk på medieforliget, da det jo kan få en “afgørende betydning for udbuddet af dansk medieindhold på print, tv og nettet også langt ud over den kommende forligsperiode”.

Merete Eldrup fortsætter:

-TV2s nyheder skal have et nært blik på Danmark og et dansk blik på verden og bidrage til, at der fortsat er mere end én kilde til troværdig nyheds- og aktualitetsdækning på tv.  Det styrkede samarbejde med de uafhængige TV2-Regioner er afgørende for vores nyhedsdækning. Regionerne er en af TV2s grundpiller og er med til at bringe det samlede TV2 tæt på danskerne på tværs af landet. I et lokalt perspektiv er TV2-Regionerne vigtige for et alsidigt nyhedsbillede med forankring tæt på folks hverdag, slutter hun.

Derfor håber hun og TV2 på at enkelte eller alle seks punkter, kan blive en del af det kommende medieforlig.

TV2 ønsker:

Rammestyring frem for detailstyring

(at de ) – Økonomiske og indholdsmæssige krav samtænkes

(at ) – Indholdsmæssige krav fokuseres på:

Læs også  DR synes du skal synge lidt mere

Nyheds- og aktualitetsdækning

Samarbejde med TV2-Regionerne

Og at:

TV2s filmstøtteforpligtelse (kulturstøtte) afskaffes

Hovedsæde i Odense uden detailregulering ( fortsat kan forblive i ?)

At der kommer:

Lige konkurrencevilkår på reklamemarkedet.

I den forbindelse har TV2 også andre ønsker eller oplæg til diskussion.

Som eksempel, “Hvem skal eje TV 2?”.

Merete Eldrup fortsætter:

-TV2 har – som hidtil ““ ingen holdning til, om det fremtidige ejerskab ved et eventuelt salg bør være offentligt eller privat. Men vi mener, at TV2s dobbelte formål ““ økonomi og public service ““ bedst understøttes af en langsigtet ejer med et publicistisk udgangspunkt, starter hun og fortsætter om fremtiden for TV2.

-Mens TV2s traditionelle tv-abonnementsforretning svækkes, og streamingudviklingen tager yderligere fart, er TV2 langt i arbejdet med at transformere sig fra primært tv-station til digital medievirksomhed. TV2 Play har et godt stykke over 300.000 abonnenter og er blandt de største streamingtjenester herhjemme, TV2 lykkes med at skabe synergi på tværs af vores platforme med indhold af høj kvalitet, der lever såvel på tv som digitalt, og tv2.dk samt vores apps når tilsammen over en million danskere dagligt, fortsætter hun.

-TV2 skal derfor både opretholde de traditionelle tv-tilbud og videreudvikle sin streamingforretning, og den gode nyhed er, at danskerne efterspørger dansk indhold. På hovedkanalen var andelen i fjor knap 73 procent, og på streamingtjenesten TV2 Play er dansk indhold også trækplastret. Vi håber, at et nyt medieforlig kan skabe rammerne for, at danskerne fortsat bliver velforsynede med alsidigt dansk public service-indhold af høj kvalitet, slutter hun.

Læs også  DFI støttede dokumentarfilm hitter

Det er muligt at læse hele TV2s oplæg i en væsentlig mere omfattende PDF her