DR taber 700 licens millioner

Folk der ikke lige fik betalt licesn, ser ud til fortsat at “kunne komme til at glemme at gøre det”, da Skats ikke længere inddriver.

Der er simpelthen blevet fyret for mange mennesker i den del af staten under skiftende VKO regeringer, suppleret af et opkrævnings system, der jo viste sig at være endnu en spildt investering.

Summen af det hele, er blevet at DR er 1,47 milliarder kroner bagud med opkrævningerne.

Det er så mange penge, at DR allerede har erkendt at op imod 700 millioner kroner, af de 1,47 milliarder kroner vil være tabte, som direkte konsekvens.

lic1.jpgProblemet er jo netop at de mange VKO nedskæringer og det ikke fungerende opkrævnings system betyder at gælden ikke er blevet kradset ind.

Derfor gik DR igår ud for at fortælle at de mangler 1,47 milliarder kroner , som de dog – bare – vil har brug for at få en statsgaranti på 500 millioner kroner til sikring af, da DR – ser ud til – at overleve på lån og en kassekredit til at dække det hul.

Konkret er det ydermere ikke engang DR der beder om pengene/garantien.

Det er derimod Kulturministeriet der direkte beder Folketinget om en statsgaranti på op til 500 millioner til DR.

Læs også  TV2 vil bryde lange programmer

Gælden, problemet og garantien behandles allerede torsdag, idag, i Folketingets Finansudvalg, der forventes at give DR garantien, da det jo ikke er denne statsinstutions skyld at der er blevet sparet så mange penge på Skat, at denne ikke længere kan inddrive gæld.

I den forbindelse skulle det være tilfældet at det – specielt – er det fejlslagne EFI-system, og dermed ikke besparelserne på de ansatte der er årsag til den manglende inddrivelse.

Et problem, der ydermere har ramt inddrivelsen af parkeringsbøder, der må formodes at være et langt større tab for staten.

Konflikten i den forbindelse er at gælden, der nu er oppe på 1,47 milliarder kroner i manglende licens indbetalinger, allerede er delvist tabt.

lic2.jpgDR forventer således at de “kun” kan inddrive omkring 700 millioner kroner, da den resterende gæld må formodes at være for gammel, eller stamme fra så dårlige betalere at det ikke er realistisk at fordre andre 747 millioner kroner.

DR selv vurderer at deres likviditet vil være påvirket fra omkring december, hvor der mangler 100 millioner kroner i “kassen”.

Tidligt i 2018 vil denne likviditet blive forværret med cirka 300 millioner kroner mere, hvert år, indtil den nuværende regering finder på en løsning der heller ikke fungerer.

Skatteministeriet lover dog at “inddrivelsen vil være normaliseret i 2019″, hvor “en ny gældsstyrelse med 1500 mand skal være på plads med et nyt inddrivelsessystem”.

Læs også  Medieforliget er udskudt lidt

Det hele framgår af et såkaldt aktstykke, hvor Kulturministeriet ikke er helt så usikre på fremtiden som DR.

De skriver således:

-Skatteministeriet vurderer foreløbigt, at inddrivelse af DR’s tilgodehavender er normaliseret i løbet af 2019, hvilket baseres på, at første del af det nye inddrivelsessystem er idriftsat i foråret 2017, og DR er tilkoblet systemet som den første fordringshaver.

De skriver også.

-Der er dog tale om en begrænset funktionalitet, der kun gælder for nye fordringer. Fuld funktionalitet, der omfatter automatisk lønindeholdelse og modregning, bliver trinvist udrullet frem mod 2019.

Og

-Det er usikkert set i lyset af usikkerheden forbundet med inddrivelsen om DR uden en statsgaranti vil kunne tilvejebringe den nødvendige likviditet ved optagelse af lån på det private lånemarked, slutter Kulturministeriet.

Skulle Folketinget vælge ikke at tillade at DR låner pengene/får en garanti, skriver de:

Så vil DR.. -“kunne blive tvunget til at reducere sine omkostninger i betydelig grad, alene af hensyn til likviditeten, hvilket ikke vurderes som værende “hensigtsmæssigt”.

Aktstykker er dem som en minister bruger når der Folketingets Finansudvalg skal “spørges” om en ekstra bevilling eller en dispositionsadgang, som ikke er aftalt i finansloven.