Det går godt for de kreative

Landets såkaldte private producenter af film, tv, spil og reklamefilm er inde i en stime.

Omsætningen stiger og der er derfor hele tiden plads til stadig flere kollegaer.

Det officielle antal ansatte er i den forbindelse 2671 personer.

Et antal der må formodes at være 3-5 gange højere, da der virkeligt at mange “løsarbejdere” eller “Free Lancere” derude.

De mange “arme og ben firmaer”, må ligeledes være udenfor disse tal, hvilket må formodes at være med til at sætte den flotte omtætning på 4,3 milliarder om året, i perspektiv.

Eneste område, hvor det går “lidt dårligere end sidste år”, er på eksport hvor omsætning er gået ned.

trueaward-2.jpgOmvendt er antallet af virksomheder i vækst, ganske som en masse andre tal også ser ud til at understrege at det – igen – er gode tider for kreative.

Alt samme tal, du også kan læse i “Danske Indholdsproducenter 2017->http://pro-f.dk/sites/pro-f.cpz.dk/files/nyhed/Danske_Indholdsproducenter_2017.pdf], som er Producentforeningens årlige analyse af hvordan det går i miljøet.

Dwesværre er det ikke alt der er en “dans på roser”.

Branchen er faktisk “stagneret”.

Dette dog blot forstået sådan at det er “væksten i branchen”, der ikke længere stiger helt som tidligere.

Der er dog fortsat “et stort potentiale i indholdsproduktion”, med det forbehold at broadcasterne skal investere lidt mere, og “holde hånden under og opretholde den meget positive udvikling” blandt landets producenter.

Læs også  Drenge spiller og piger leger med dukker

2016 som tallene jo – oplagt nok – analyserer på, kan dog også konstatere andre ting.

Således havde “branchen” i dette år en struktur, “hvor få, store virksomheder står for hovedparten af omsætningen og eksporten, mens en spirende underskov af virksomheder vokser frem med nye produkter”.

Og da de små virksomheder stadig ikke har fået eksporteret deres ting, er det altså et vækstområde.

bodil-2.jpgMedvirkende årsager til at “den audiovisuelle industri” oplever en “svag tilbagegang i omsætningen og eksporten”.

Det er i den forbindelse netop de nye virksomheder og områder som spil produktion, der udvikler sig positivt.

Det er også de virksomheder der “i stigende grad konsoliderer sig og investerer i nye ansatte og produkter”.

Reklamefilmproducenterne “ser ud til at have nydt godt af en positiv markedskonjunktur”.

Noget de har konverteret til “en tocifret vækst i både omsætning, eksport og antal ansatte”.

Målt i rå tal, omsætter 2016 således omkring 5 procent mindre end 2015.

Og da omsætningen endte på 4,3 milliarder med en eksport på 1,3 milliarder kroner, der – igen – er en nedgang, på 11, er det jo herligt at der fortsat er ligeså mange ansatte som året før.

Kigges der lidt mere konkret på de enkelte brancher var der i 2016 133 filmselskaber, der tilsammen havde ansat ( hvad der svarer til) 433 fuldtidsmedarbejdere, hvilket altså inkluderer alle løst ansatte lønmodtagere.

Læs også  DRK lander TV2 dokumentar

spil-2.jpgDen samlede omsætning nåede 1,34 milliarder , hvilket er en stigning i omsætningen på 2,3 procent.

Antallet af “ansatte” faldt med 4,4 procent.

Omsætningen her inkluderer – oplagt nok – de mere end 500 millioner ( med støtte kronerne fra TV til film produktion, red. ) denne industri modtager i statsstøtte årligt.

Støttekroner, der har været med til at gøre filmbranchen til en eksport succes, der eksporterede for 470 millioner kroner sidste år.

En nedgang på 7,3 procent i forhold til året før.

Reklame Film

Der var 68 såkaldte private reklamefilmproducenter i landet i 2016.

De beskæftigede 363 medarbejdere, det er en stigning i antallet af ansatte i forhold til året før, på 9,7 procent.

Konkret 32 årsværk.

Omsætningen voksede i forhold til året før med 10,3 procent, suppleret af en eksport på 16,7 procent.

TV

TV produktionen ser ud til at være den del af miljøet hvor bunden er ved at blive slået ud.

Her faldt omsætningen med 10,7 procent til 1,32 milliarder.

Samktidig faldt eksporten falder til 142,7 millioner kroner, hvilket er et fald på 19,2 procent.

Det er den laveste eksport i de syv år Producentforeningen har målt på branchen.

Beskæftigelsen er nærmest frosset fast på 1071 årsværk, der i realiteten er det samme antal medarbejdere der har været i miljøet de sidste fire år.

Læs også  Nyt DR studie

Spil

Spilbranchen gik også lidt ned i 2016.

Omsætningen faldt således med 11,7 procent mens eksporten faldt med 12,8 procent.

Desværre tal der påvirker branchen særdeles heftigt, da eksportandelen af omsætningen er på vilde 63 procent, hvorfor man kunne formode at spil virksomheder tjner væsentligt mindre end de plejer.

Der er dog stadig tilgang til den del af miljøet med en vækst i beskæftigelsen på 4,4 procent i 2016.

For en god ordens skyld, er det “kun” omsætningen Producentforeningen har regnet på.

Noget du selv kan opleve ved at læse rapporten her.

Dermed kan forretningen “kreativ” stadig have det relativt godt, da overskuddet jo ikke nødvendigvis – slavisk – følger omsætningen.

Der kan omvendt ingen tvivl herske om at “det går godt”. Bare ikke helt så godt som året før, og specielt TV, ser ud til at være i fuld recession, eller det der er værre.

I den forbindelse, er hverken TV2, DR eller MTG/Viasats omsætninger eller ansatte med i disse regnestykker.

Der mangler således 7 milliarder i rå omsætning, eller mere til denne del af miljøet, ganske som der – meget cirka – stadig bliver omsat for over ti milliarder alene på distribution af indhold via kabel, og andet her i landet.

Indholdsproduktion er med andre ord en forbandet lille spiller i forhold til PBS broadcast og distribution.