Så er S medieudspil ude

Nu har pressen snart diskuteret det kommende medieforlig så længe og så meget, at enkelte måske ligefrem går og tror at det hele er på plads.

Det er ikke tilfældet.

Politikerne har – indtil videre – blot været ude for at fortælle at de har nogle holdninger om fremtiden for medierne, herunder DR.

Omvendt, så slap Socialdemokratiet deres medieudspil.

Altså deres endelige udspil, igår.

Det plejer at betyde flere ting.

Først og fremmest at Venstre også er på vej med deres.

Hvad er det så Socialdemokratiet vil.

Du har gættet det.

De vil også spare på DR.

Bare ( formodentligt ) ikke så meget som Venstre, og helt sikkert en del mindre end DF, der – vist nok – stadig mener at DR skal klippes med 25 procent og parkeres på finansloven.

Socialdemokratiet er i den forbindelse mest fokuseret på at “medierne binder danskerne sammen”.

Og da det også er dem der “giver os debat, nyheder og journalistik, der gør os klogere på verden omkring os og kvalificerer den offentlige samtale”, synes partiet at medierne skal prioriteres.

De onde i den forbindelse er derfor “Google og Facebook der tjener flere og flere af de danske annoncekroner. Uden at bidrage til finansieringen af dansk indhold”.

Partiet har dog ( derfor ?) bemærket at “danskernes medieforbrug bliver mere og mere opdelt. Både i forhold til hvad vi ser og hører af programmer. Og hvilke medier vi benytter”.

Læs også  PBS TV på vej ned af listen

Derfor (?) er det vigtigt at “særligt DR har et stærk tilbud til børn og unge, så de introduceres til og bliver fremtidens brugere af public service-indhold”, skriver Socialdemokratiet videre.

Socialdemokratiet har derfor “10 principper som udgangspunkt for forhandlingerne om det kommende medieforlig”, der alle skal være med til at sørge for at de “stærke danske medier, der kan levere godt, danskproduceret indhold, der styrker dansk sprog og kultur og appellerer til alle dele af befolkningen”, fortsat kan overleve.

Partiets første prioritet er derfor:

Fastholdelse af public service-provenuet sikrer styrket fællesskab og kultur for alle danskere”.

“..public service-medier sikrer pluralisme og kvalitet, så de fællesfinansierede medier er relevante for alle danskere i hele landet”¦”.

Derfor skal “Provenuet til public service-medierne fastholdes”.

Altså ingen beskæring af DR. ( overhovedet )

Finansieringen skal dog “laves om”.

Deres prioritet nummer 2 er således Retfærdig finansiering. ( DR skal på finansloven )

Idag finansieres public service-medier gennem medielicensen.

En udgift der er ens for alle husstande.

Det er ikke “retfærdigt”.

“..Derfor bør medielicensen erstattes af en skattebaseret finansiering efter finsk model med en medieskat, der sikrer en mere social retfærdig finansiering og fastholder den nuværende armslængde”¦”.

Internationale aktører skal bidrage til finansieringen af dansk medieindhold 

Partiet ser ud til at have set sig sure på Facebook og Google, men ikke længere (?) Netflix.

Læs også  Tilskuere til Superligaen

Facebook og Google er åbenbart “onde” fordi de spiser alle reklamekronerne ( nu hvor det er der hvor brugerne er ).

Derfor mener partiet at “Det kommende medieforlig skal sikre, at internationale aktører, der opererer i Danmark, også bidrager økonomisk til dansk indholdsproduktion” ( hvilket altså ikke ekskluderer Netflix, HBO eller Viaplay)

4. Prioritet er en “DR-reform“.

DR skal tvinges til at fokusere mere på “klassisk public service”, konkret “nyheder, dokumentarer, kultur- og historieformidling, drama og indhold til børn og unge”.

Og nu hvor tingenen alligevel skal “laves om”, synes Socialdemokratiet også at DR skal være mere åbne om deres “økonomi og ledelsesmæssige prioriteringer”.

DR skal ydermere “i højere grad end i dag samarbejde med de mange kreative, private produktionsmiljøer, da det vil bidrage til at styrke public service-indholdet”.

“..DR”™s egenproducerede nyheder skal i højere grad udgøre indholdet af den samlede nyhedsmængde på dr.dk”.

Den 5. prioritet er at der er behov for en “Styrket public service-pulje og øget udlægning“.

DR skal med andre or købe mere indhold ude i byen.

Via Public service-puljen.

Konkret skal “Public service-puljen styrkes ved at udvide størrelsesniveauet gennem frigjorte midler fra DR”™s budget”. Udlægningskravet til DR skal øges.

6. prioritering Styrket regional og lokal dækning ( af alle medier )

Læs også  DR - et supermarked i recession

“..DR”™s regionale fokus skal styrkes ressourcemæssigt..”.

“TV2-Regionernes digitalisering skal løftes”.

Noget der skal ske i en ny “Danmarkspulje”.

7.

Markant fokus på børn og unge

“..Indholdet til børn og unge skal styrkes, herunder nyudvikling af tilbud på digitale platforme..”.

Til formålet skal der “oprettes en børne- og ungepulje til projekter målrettet de yngre brugere”.

8. (?) Ordnede løn- og arbejdsvilkår hos offentligt støttede medier

Debatten om at DR hyrer hollænderen ind til at pande folk ned med kraner, er nu også nået frem til Socialdemokratiet.

Der foreslår:

“Ordnede løn- og arbejdsvilkår i form af overenskomst eller tilsvarende vilkår og overholdelse af gældende arbejdsmiljøregler skal være en betingelse for at modtage offentlig støtte til medievirksomhed”.

Som en del af dette skal “Ekstern produktion finansieret af DR og TV2 samt tilskud fra public service-puljen skal være betinget af dette”.

9.
Nej til salg af TV2

“..TV2 skal fortsat være på danske hænder i form af en statslig ejerandel på minimum 51 procent..”.

10.

Kompensationsbidrag for public service-mediers brug af publicistisk indhold

“..De publicistiske medier ( aviserne ) skal kompenseres for public service-mediernes brug af deres indhold gennem en årlig betaling.

Socialdemokratiets udspil til et nyt medieforlig, hedder forresten “En stærk stemme i en global medieverden”.