Der er 4 områder for Mette Bock

Når Regeringen og DF går til forhandlinger med hvad der må formodes at blive sig selv, har Kulturministeren et håb

Og en plan.

Nemlig at det nye – smalle – medieforlig ender med at komme til at handle om balance.

Det forklarer hun i et debat-svar til Kasper Sand Kjær der er formand for DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, i Kristeligt Dagblad.

At hun ikke reagerer på at avisens faste tidehvervs-korrespondents mange indlæg, kan vi eventuelt vende tilbage til.

Hun reagerer dog på hvad Kasper Sand Kjær, skriver [her->https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/dansk-ungdoms-faellesraad-hvad-saa-mette-bock-er-du-klar-til-loefte-arven-fra-grundtvig-og-hal].

Og da det betyder at hun ridser hele fire områder op, er det nok dem vi kan forvente at DR kommer til at blive “lidt mere” underlagt.

Disse, er:

{{1}}) Balancen mellem private og offentligt ejede medier.

{{2}}) Balancen mellem gamle og nye medier.

{{3}}) Balancen mellem ældres og unges medieforbrug.

{{4)}} Balancen mellem landsdækkende og regionale/lokale medier.

Alt sammen “balancer” som minsteren er kommet frem til er vigtige efter at ministeren i “mere end et år”, har “diskuteret medier med tusindvis af mennesker i hele landet”.

Hele “5000 danskere har bidraget med forslag til, hvilket medieindhold de ønsker adgang til”, suppleret af at ministeren har “mødt danskere i alle aldre på en generationsrejse rundt i landet, og det har tydeliggjort, at vi har en kæmpe generationskløft mellem den ældre og den unge generations medieforbrug”.

Læs også  Den bliver nok ikke billig

Og selv om at det ikke kan overraske har ministeren oplevet at “mange ældre holder fortsat af den trykte avis og fjernsynet om aftenen”, mens “mange børn og unge vokser op i hjem uden aviser og uden et fjernsynsapparat”.

Derfor konstaterer ministeren at “kvalitet kommer ikke kun fra DR”.

Ministerens “dannelsesrejse”, gav med andre ord den indsigt der nu ender med at blive udgangspunktet for et medieforlig, der – først og fremmest – ser ud til at blive det medieforlig der endeligt ændrede DRs position i nationens bevidsthed.

De nu ofte omtalte 20 procent, af budgettet som DR ( selv ) allerede idag har kompenseret for – i 2019 – ved at forære udgifterne og seerne til “X Factor” til TV2, forandrer dog ikke at DR vil blive tvunget til at ligge et utal af programmer, og – helt sikkert – flere platforme ned.

Diskussionen kører derfor allerede, og mange spekulerer sikkert over om de nu skal til at lytte til Radio Nova, i stedet for P3, da DR jo må formodes at måtte lukke eller sælge den kanal til en eller anden virksomhed.

På samme måde må man forvente at en række kanaler og indhold målrettet de unge og yngste, heller ikke passer ind i ministerens “vision”.

Læs også  FANG vil dominere i 2018

Så væk med Ramasjang, og DR Ultra, er nok heller ikke urealistiske bud på en fremtid der passer ind i ministerens fremtid hvor DR er et “smalt fyrtårn”, som hun har formuleret det et andet sted.

I alle tilfælde er der jo andre producenter af indhold der kan tage over.

De unge ser jo alligevel ikke TV i følge ministeren, så hvorfor skulle DR sende fjernsyn til dem.

De lidt ældre unge, dem der kunne tænkes at se DR3, har heller ikke noget TV, så den kanal, må også formodes at blive lagt ned, solgt eller blot gemt ovre på Internet, hvor de unge jo allerede er.

Som ministeren forklarer videre i en avis der – formodentligt – ikke læses af mennesker der ikke har oplevet WWW2, så handler “et mangfoldigt medielandskab” om “oplysning og dannelse”.

Hvilket altså ikke behøves at ske på DRs platforme.

Der er mange “både private og offentligt støttede medier” der beskæftiger sig med dette område.

Et område, som ministeren – må mene – at DR længere “skal dominere”.

Som hun skriver det, må Kristeligt Dagblads læsere “Huske på, at troværdigt kvalitetsindhold kan leveres af andre end de statsejede eller statsstøttede medier”.

Som eksempel er “Netflix-serien ”The Crown” om det engelske kongehus” et “bidrag til vores dannelse”, som ministeren videre forklarer det.

Læs også  Ny bestyrelse på DR

Og da der er “tusindvis af danskere” der har set den serie, ganske som der er ( andre ?) “tusindvis af danskere” der hver dag læser Kristeligt Dagblad, ( oplag er på 29.000 ), er det “den dannelse” DR skal fokuseres imod.

Ikke på indhold der har – mere end – “tusindvis af danskere” som målgruppe.

Dem skal de kommercielle aktører åbenbart “servicere”.

Ministeren konstaterer ydermere at “når borgere i et lokalsamfund følger nye, lokalt forankrede digitale medier, bidrager det til viden og demokratisk debat om deres nære samfund”, derfor er ministeren mere fokuseret på dette, der via “oplysning og dannelse” kan skabes et “et mangfoldigt medielandskab, der består af både private og offentligt støttede medier”.

VLAKs endelige oplæg til forhandlinger, der – vel sagtens – vil kunne vedtages kort efter at det bliver vist frem, skulle komme tirsdag i denne uge.

Med mindre at Socialdemokratiet ligger sig fladt ned, og pludselig ønsker indflydelse mod at være til at gøre DR til den “kulturelite virksomhed” størrelsen var i en fjern fortid.