Danske Medier ser medieforliget som sur/sød sovs

De fleste har sikkert været forbi en “kina restaurant”.
Og – cirka – sådan ser reaktionen da også ud fra “Danske Medier”, der er den organisation der står bag specielt dagbladene.
Og selv om at medieforliget ellers kan kaldes for “mørkeblåt” i den helt tunge skala, er det langt fra liberalt nok til Danske Medier.

Administrerende direktør i Danske Medier Morten Langager, kalder forlige for et “forlig med roser og torne”.

Her et par af de highlights, fra direktør kommentarer:

Danske Medier om Medieforliget
-Medieforliget er et godt skridt i forhold til at skabe bedre balance mellem statens medier og de private medier, siger adm. direktør i Danske Medier Morten Langager.
-Det er ligeledes særdeles fornuftigt, at FM-båndet ikke slukkes som tidligere foreslået af regeringen.
-Det er godt, at et bredere felt – radio og podcast – kan søge midler fra public service-puljen, men vi havde gerne set, at indhold på skrift også blev tilskudsberettiget.
-I forhold til mediestøtten vil der være både positive og negative reaktioner blandt vores medlemmer, da nogle medier får tilført flere eller nye midler, mens andre får frataget eller reduceret deres mediestøtte. Det samme gør sig gældende i forhold til momsfritagelse. Det er et yderst positivt initiativ, men rammer også vores medlemmer forskelligt.

Danske Medier havde åbenbart håbet på et “bredt forlig”, så der ikke er usikkerhed om rammevilkårene engang efter næste valg.
Det er der nu, hvorfor de videre formulerer:
-Da der er tale om et meget snævert forlig – og da der inden for et år kommer et folketingsvalg – giver det usikkerhed om, hvor stabil aftalen reelt er.
-Det er vigtigt, at der fremadrettet er fokus på at begrænse public service-stationernes online-aktiviteter, da de er i direkte konkurrence med de private mediers digitale ydelser. Det er derfor vores klare anbefaling, at de offentligt finansierede kanalers gratis online-aktiviteter begrænses, da de er til stor skade for alle de øvrige medier, hvor mange opkræver betaling for deres indhold.
Endelig efterlyser Danske Medier initiativer i forhold til de globale techgiganter som Facebook og Google.
Danske Medier om Medieforliget
-Desværre indeholder medieaftalen ingen initiativer eller hensigtserklæringer i forhold til de internationale techgiganter. Vi står i en situation, hvor Google og Facebook fylder mere og mere i markedet – også mediemarkedet – og efterhånden har opbygget en så stor volumen, at de kan kontrollere markeder, annoncer, trafik til hjemmesider mv. Vi nærmer os en form for globale monopoler. Og selv om disse virksomheder i den grad bidrager med meget godt, ja så er deres dominans ødelæggende for andre aktører – også aktører på mediemarkedet. Og på sigt er det også ødelæggende for kvalitetsjournalistikken, mangfoldigheden og den demokratiske debat.
-Det er vigtigt, at politikerne ser med stor alvor på virkeligheden og i fællesskab er med til at sikre sunde markedsvilkår for de øvrige virksomheder, herunder også medierne i Danmark.

Læs også  Medieforliget er nu en realitet

Danske Medier vil uanset dette, “analysere medieaftalen nærmere i den kommende tid med henblik på at komme med input til udmøntningen af bl.a. public-service-kontrakterne for DR og TV 2-regionerne”, som de videre skriver det.

Den eneste størrelse, der dermed ikke har udtalt sig om medieforliget andre steder end i egne medier, er dermed DR, hvis general direktør talte om “færre vinduer” og en “begrænset kontakt” til en stadig større del af befolkningen, i deres middags radio avis.