DJ har ansat et par freelance konsulenter

Noget ser der ud til at være ved at ske på DJ.
De har nemlig planer om at “øge indsatsen på film- og tv-området”.
Til formålet har de hyret to “eksterne konsulenter cirka syv timer ugentligt for en afgrænset periode”, til at kigge på de mange “løse projektansættelser” der findes i TV branchen.

Ud over de to indhyrede er næstformand Tine Johansen, med i en “nyetableret projektgruppe” der skal “bidrage til den skærpede arbejdsindsats for DJ’s medlemmer i film- og tv-branchen”.

De to konsulenter er Josefine Brüel Gerber der både er TV tilrettelægger og redaktør i DR-Ung.
Hun er desuden medlem i Film&TVGruppens bestyrelse.
Film&TVGruppen på vej med nye tiltag
Den anden konsulent er Lone Amtrup, der er tidligere DJ medarbejder, som faglig konsulent.

Gruppens opgaver bliver i den forbindelse at “kortlægge, hvad medlemmer på film- og tv-området har brug for, hvad de forventer af DJ”, samt at “klargøre, hvordan DJ bedst kan støtte og hjælpe dem i et kompliceret arbejdsmarked”.

Samtidig med dette tiltag er DJ på vej med et tiltag de kalder for “ambassadører for” ordningen.
Her er det meningen af “DJ-ambassadør-ordningen” skal have lidt kunstigt åndedræt. ( der hvis du googler det finder fine billeder af diverse “Genoplivningsskjold, med envejsventil”, red. )

Ordningen er dog ikke ældre end at den blev “oprettet da en overvejende stor del af DJ’s medlemmer på film- og tv-området arbejder i korte projektansættelser, eller som freelancere, og derfor ikke er organiseret i medarbejderforeninger med tillidsrepræsentanter, som de kan gå til”.

Læs også  Er nyhederne for hurtige ?

Ambassadør-ordningen er heldigvis en succes, da DJ kan konstatere at der er tilmeldt 18 ambassadører til “kick off” den 27. august 2018.
Planen er at de her 18 ambassadører så ellers skal lære om “DJ´s ydelser, regler, aftaler, barsel, konflikthåndtering etc.”.

Af andre tiltag er det planen at “gruppens to eksterne konsulenter skal arbejde på, er at udvikle et idékatalog med specifikke tiltag rettet mod film- og tv-medlemmer”.

Som eksempel kan visse producentvirksomheder ende med at blive “fremhævet”, “fordi de giver særligt gode barselsordninger, håndterer stress på en ordentlig måde eller er et socialt ansvarligt sted”.

I bedste stil har “konsulenterne tavshedspligt”, hvorfor det også vil være muligt for dem at “agere samlingspunkt for gode og dårlige historier”.

Du kan læse mere om DJ tilbud til løst ansatte heromkring

https://journalistforbundet.dk/tv-video