Public service kontrakten

DR der som bekendt fyrer løs idag, gør dette – til dels – fordi at der netop er kommet en ny såkaldt Public service kontrakt.
Denne der er et stykke politisk arbejde styret kontrolleret og bestemt af DF, med en ikke specielt engageret kulturminister i spidsen, er dermed det sidste søm i det skib der er godt igang med at forlise.

Kulturministeren ikke desto mindre tilfreds med de mange detailstyringer af DR, DF har fået skrevet ind io papirerne.
Hun siger:
-Efter en god, konstruktiv dialog med både DR og de politiske partier bag medieaftalen, er vi nu klar med en ny DR public service-kontrakt, der cementerer DR’s rolle som kulturinstitution. I fremtidens DR vil kvalitet, tilgængelighed og åbenhed være nøgleord. DR skal adressere den øgede digitalisering og danskernes forandrede medievaner ved distributionen af DR’s indhold – og samtidig vil samarbejdsrelationerne med både private aktører og kulturlivet blive styrket. Jeg ser meget frem til at følge DR’s arbejde i de kommende år, når public-service-kontrakten skal udfyldes, slutter hun.

DR er underlagt en masse med PBS kontrakten
Og hvad er det så politikerne har besluttet.
Jo det er at DRTV fra 2020 kun skal bestå af DR1, DR2 og DR Ramasjang.
Alle andre levende billeder fra DR skal gemmes online.

DRTV ( TV kanalerne ) skal have mere (?) fokus på bl.a. samfunds- og kulturstof og på indhold målrettet de yngre målgrupper.
Indtil 2020 får DR3 og DR Ultra lov til at eksistere som flowTV.
Derefter skal disse gemmes væk online.

Læs også  Forliget ender som planlagt

På radiosiden, skal der også spares i følge Public service kontrakten.
DR skal for fremtiden kun tilbyde P1, P2, P3, P4 og P5.

DR skal prioritere og styrke DR’s kvalitetsindhold inden for nyheder og aktualitet, kultur, børn og unge, folkeoplysning, uddannelse og læring samt den regionale dækning.

DR skal med vægt på dansk indhold stille relevant public service-indhold til rådighed for børn og unge på relevante platforme, herunder distribuere indhold, der støttes via en større og bredere Public Service-Pulje.

DR’s forpligtelser om udsendelse af dansk tv-drama opretholdes.

DR’s nuværende kor og orkestre videreføres, og andelen af dansk musik på radio øges til 48 procent på såvel P3 som P4.

DR skal engagere sig på markedsvilkår i dansk film.

DR’s digitaliserede programarkiver skal stilles til rådighed for borgerne i form af et søgbart arkiv.
DR er underlagt en masse med PBS kontrakten
DR skal udlægge produktion og produktionsfaciliteter til det eksterne marked på i alt 2.364 millioner kroner set over aftaleperioden. ( der nu er 5 år, ganske som medieforliget )
Er det tilfældet skal DR op på at udlicitere for 472,8 millioner kroner om året. ( samtidig med at der gradvist skal spares 770 andre millioner om året i den samme periode )

I forhold til økonomi, der ser ud til at være endnu et meget ømt punkt for DF og måske endda også for kulturministeren, der da vist selv strøg med en hulens masse penge, så skal denne være mere “gennemsigtig”.
Kravene er at DR skal “give indblik i, hvordan ressourcerne fordeler sig på enkelte kanaler, platforme og medieformål og fordeling af programtyper”. ( ret let nu hvor der snart ikke er mere tilbage )

Læs også  Upopulært TV2 salg spøger fortsat

Det er muligt at nærlæse kontrakten, der er endog særdeles konkret flere steder.
Politikerne mener med andre ord at det er helt fint at de detail styrer DR.
Læs mere her.