BFE bliver til et med Danske Mediedistributører

Folk der ikke har bemærket den relativt aktive brancheorganisation BFE, kan se frem til at der nu kommer til at ske lidt mere.
BFE ser nemlig ud til at være blevet fusioneret med Danske Mediedistributører.

Størrelsen BFE, der er kort for Branchen ForbrugerElektronik, har indtil nu været det officielle “talerør” for TV distributører og hardwareleverandører, mens Danske Mediedistributører har været “Telcoerne’s” ( kabel TV distributørerne ) talerør.

Nu er det hele så blevet til en størrelse, hvilket ser ud til at understrege at der må være behov for en tydligere stemme fra kabel TV distributørerne.

Som den nye forenings formand, administrerende direktør Jørgen Stensgaard, Waoo forklarer det:
-Vi ønsker et mere skærpet fokus på dansk infrastruktur og indhold, og det kan vi bedst gøre med en forening, som alene repræsenterer tv-distributørerne. Vores medlemmer er reelt rygraden i TV markedet, og vores fokus bliver at sikre en dansk infrastruktur i topklasse, som kan tilgodese både kundernes ønsker og rettighedshaveres, producenters og broadcasteres behov for at kunne tilbyde attraktivt dansk TV indhold, slutter han.
altiboks er nyt medlem i Danske Mediedistributører
BFE der blev etableret tilbage i 1992, har siden starten været en såkaldt paraplyorganisation for Danske Mediedistributører som YouSee, Stofa, Waoo og andre.
En del af BFE, var indtil fusionen LFE, der er kort for Leverandørforeningen ForbrugerElektronik, der tæller hardware producenter som Samsung, LG og andre, forlader foreningen nu hvor fokus ser ud til at overgå til ren distribution og “Telco interesser”.

Læs også  TDC tilbage i kampen

Jørgen Stensgaard forklarer:
-Vi har haft et særdeles godt samarbejde med hardwareleverandørerne, og vi kommer forsat til at arbejde sammen på en lang række områder inden for teknologi, standarder osv. Men som forening vil vi fremover primært fokusere på TV distributørernes interesser, slutter han og bliver suppleret af Claus Holm, der er landechef for Samsung og formand for LFE.
Han forklarer at “leverandørerne er i færd med at undersøge mulighederne for at etablere et bredere organisatorisk samarbejde, der afspejler, at fladskærme i stigende omfang knyttes sammen med anden forbrugerelektronik i hjemmet”.

Han forklarer:
-Men vi har altid haft et fortrinligt samarbejde med distributørerne, og det vil fortsætte. TV indhold, teknologi og distribution hører naturligt sammen, slutter han.

Op imod 90 procent af landets husstande er i dag kunder hos de Danske Mediedistributører.
Dette naturligvis fordi de både distribuerer kabel TV og eller bredbånd.
I forhold til broadcastdelen betaler TV distributørerne årligt omkring 4,6 milliarder kroner, til alt fra broadcasterne til rettighedshavere.

Jørgen Stensgaard fortsætter:
En af vores store opgaver bliver at arbejde for en modernisering af rettighedsbetalingen, så vi får lige vilkår mellem udenlandske og danske aktører, og mulighed for at udvikle nye digitale indholdsprodukter med fokus på dansk indhold. Vi får en anden vigtig opgave med at bidrage til at udvikle nye modeller for distribution af public service indhold, som det er lagt op til i den nye public servicekontrakt for DR, slutter han.

Læs også  Canal Digital fusionerer med Viasat

Folk der er nede i materien, vil vide at Laila Kelp Rasmussen indtil nu har været direktør for BFE, siden 2012.
Hun fratræder også.
Og forklarer:
-Jeg blev ansat for at være med til at skabe en ny retning for BFE, og jeg er stolt af, hvordan vi fik ændret fokus fra distributionsplatforme og ny teknik til at handle om dansk indhold og om at skabe en bedre hverdag via teknologi. Det har været en særdeles spændende tid, men jeg synes også, at det er det rette tidspunkt at stoppe nu, hvor organisationen ændres, og der skal rulles en ny strategi ud, slutter hun.

Jørgen Stensgaard supplerer:
-Laila har gjort en stor indsats for BFE både udadtil og indadtil i forhold til at få de to brancheorganisationer til at arbejde sammen om fælles mål. Hun har spillet en stor rolle i at få sat fokus på den betydning, som TV distributørerne har for det danske TV marked i form af finansiering og TV udbud, slutter han.

Som en interessant udvikling intræder Viasat og Altibox i medlemskredsen, hvorefter “Danske Mediedistributører” nu har YouSee, Stofa, Boxer, Waoo, Canal Digital, Viasat og Altibox som medlemmer.