Seerne mener: politikerne blander sig for meget

Nu hvor DR under LA er blevet til en skygge af sig selv, suppleret med at der bliver fyret som aldrig før, skulle man tro at vælgerne var glade.

Det er de såmænd også.
DR skal i følge mange vælgere skæres ned til jorden, og derfra bliver til “det DR var før”, kunne man tro at vælgerne mener.
Noget der formodentligt ikke er langt fra virkeligheden, da det jo er meget moderne at mene at “tingene skal være som de var engang”.
Som sidste sidespring var DF jo ude med en påstand om at der er for meget Internet og computer i skolen igen.
Deres undervisning person skulle efter sigende mene at elektronik er noget farligt noget for børn.

Tilbage på DR, har Politiken netop gennemført en analyse, der på ingen måde kan overraske.

Tre ud af fire “røde vælgere” og fire ud af ti af de blå mener således at “politikerne blander sig for meget i DR.
Og at de skal stoppe med at gøre det.

Vurderingen ser ud til at være at specielt relateret til det sidste medieforlig, hvor befolkningen ser ud til at mene det samme (?) som avisernes ledere og den nuværende opposition.
Problemet er i følge dem at regeringen og Dansk Folkeparti har “brudt princippet om armslængde mellem politikere og DR”.
Konkret i den “public service-kontrakt, der er indgået”.
Dårligste aftale for PBS TV nogen sinde
Tallene der er samlet af Megafon viser ydermere at næste seks ud af ti er “enige eller delvis enige i, at politikerne blander sig for meget”.
Til sammenligning er blot 2 ud af 10 “delvis uenige”.

Læs også  Kulturministeren møder seerne

Medieforsker og professor på RUC Mark Blach-Ørsten, er enig:
-Set fra et forskningsperspektiv er det klart, at medierne er blevet et større politisk emne, og medieforlig bliver politiseret i langt højere grad end tidligere, slutter han.

Kulturminister Mette Bock var i den forbindelse i samråd i Folketinget om public service-kontrakten.
Her kritiserede Enhedslisten, Alternativet, SF og Socialdemokratiet, som sædvanligt (?) regeringen og Dansk Folkeparti, for deres “detailregulering”, herunder fordi der i public service-kontrakten står at DR ikke må producere “lange, dybdegående artikler” på dr.dk.

Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen, gik endda så langt som til at beskylde kulturministeren for at være en “marionet for danske dagblade”, da hun – måske – har skrevet en række formuleringer ind i samme kontrakt, der – formodentligt – er copy pastet fra formuleringer dagbladene har formuleret.

Ministeren har siden forklaret at hun nu ikke mener at “det ( hendes egne tiltag om at give mere plads og støtte til dagblade, red. ) løser dagbladenes problemer.

Selv vælgere i “blå blok” vurderer i udtalt grad at “politikerne er gået for langt i forhold til DR”.

Mark Blach-Ørsten tolker derfor:
-For mig at se viser målingen, at danskerne generelt er meget tilfredse med DR, og dermed også indirekte med, hvordan DR bliver kørt.

Det har dog ikke forhindret Dansk Folkeparti i fortsat at skælde ud på et DR der allerede ligger ned.
Det til trods for at der blandt DF vælgere såmænd også er en vis uenighed om hvorvidt “politikerne blander sig for meget” ( i DR )
37 procent af DF vælgerne at DF blander sig for meget, mens 33 procent ikke gør det.

Læs også  Kulturen får det 2 pct bedre under S

DFs medieordfører, Morten Marinus, siger:
-Jeg tror, at så mange svarer, at politikerne har blandet sig for meget, fordi det er lykkedes folk at udstille det, som om det ikke er legitimt at blande sig. Det oplever jeg også, når jeg møder vores egene vælgere, og der er jeg nødt til at forklare, at politikerne faktisk godt må blande sig til en vis grænse, slutter han og er dermed enig med DFs politiske linie om at bestemme lige som meget som deres (?) politiske flertal nu kan presses til.