Filmaftalen på plads

Mange kan se frem til at De regionale filmfonde bliver styrket, samt at “støttesystemet bliver mere fleksibelt”, ganske som at der nu er endnu mere ambitiøse mål for hvor mange der skal ind og se de danske film i biograferne.

Det er med andre ord de tider, hvor endnu en filmaftale er faldet på plads.
Og det ser rigtigt godt ud.

Aftalen, der – som medieforliget – nu er en 5 årig aftale, er indgået mellem alle folketingets partier, hvilket er et vink om at der ikke er nogle der ikke er blevet taget hensyn til.

Mette Bock har dermed lukket hele to store aftaler får hun – forventeligt – tager ned til EU efter næste valg.

Hun siger:
-Vi har fået en aftale, der giver dansk film rigtig gode udviklingsmuligheder. Det er en aftale, som alle partier i folketinget bakker op om. Det er jeg meget tilfreds med. Med en økonomisk ramme på knap 560 millioner kroner om året sikrer vi, at der i fremtiden vil være danske film til alle og dansk film står stærkt internationalt. Og med styrkelsen af de regionale filmfonde vil danske filmskabere få bedre muligheder for at producere og fortælle historier fra hele landet. Aftalen skaber desuden mere fleksible rammer for filmstøtten, så vi i fremtiden undgår kassetænkning. Vi har brug for dynamik og energi i dansk film,slutter hun.
Dansk film får 2800 millioner kroner
Administrerende direktør for Det Danske Filminstitut Claus Ladegaard er også glad for at budgettet vokser lidt:
-Først og fremmest er vi glade for, at vi har fået en bred og ambitiøs aftale, der med 560 millioner kroner årligt understreger, at der er stor politisk opbakning til fortsat at udvikle dansk film til glæde for alle. Vi ser frem til sammen med branchen og andre aktører at leve op til de høje ambitioner om at styrke dansk films kulturelle betydning, både når det gælder markedsandel og den kunstneriske kvalitet, starter han og fortsætter.

Læs også  Producentforeningen er lidt bange

-Jeg hæfter mig især ved ønsket om et fleksibelt og ubureaukratisk støttesystem, for det er nødvendigt, hvis dansk film skal følge den digitale udvikling og publikums hurtigt skiftende adfærd, ikke mindst hos børn og unge. Filminstituttet har de senere år sammen med branchen arbejdet for at styrke en mangfoldig filmkultur, der udfolder sig i hele landet, og den bestræbelse får yderligere vind i sejlene med øget støtte til regionale fonde. Det er også glædeligt, at aftaleparterne fortsat vil sikre talentudvikling som en vigtig drivkraft for dansk film, og at der er fokus på den presserende opgave med at digitalisere filmarven og formidle den både via Cinematekets aktiviteter i hele landet og via streamingssitet danmarkpaafilm.dk, slutter han.

Folk der ikke er helt inde i historien med filmstøtte, kan nu glæde sig til at der fra 2019 til 2023 er 2800 millioner kroner i støtte til dansk spillefilm.
Det kunne betyde – hvis en spillefilm for eksempel koster 20 millioner at producere – at der er råd til at fuldfinansiere 140 spillefilm på 5 år, eller 28 om året.

Heldigvis er det hele lidt mere komplekst, hvorfor Kulturministeriet har lavet en liste over hvad forliget betyder.

Her er den:
Filmstøtten opretholdes på et ambitiøst og højt niveau med 60 millioner kroner årligt. ( 2800 millioner på 5 år )

Læs også  Medieforliget er udskudt lidt

Det Danske Filminstitut og de regionale filmfonde skal sikre, at markedsandelen for dansk film øges.

Kasseopdelingen i støtteordningerne mindskes, så filmstøtten bliver mere smidig og fleksibel.

De regionale filmfonde – Filmfyn og De Vestdanske Filmpulje – styrkes med i alt 35 millioner kroner årligt ( totalt 175 millioner flere kroner ), så filmfondene hver især får 23,7 mio.kr. årligt i statslig støtte ( totalt 118,5 millioner kroner på fem år)

Der investeres minimum 32 millioner kroner årligt i vækstlaget og talentudviklingen i dansk film via talentordningen New Danish Screen. ( totalt 160 millioner kroner )

10 millioner kroner øremærkes hvert år til udvikling af digitale spil. ( 50 millioner kroner på fem år )

Mindst 25 procent af tilskudsmidlerne skal fokuseres på produktioner, der er relevante for børn og unge.

Mindre sælgende biograffilm bør gøres hurtigere tilgængelige på andre platforme, så alle interesserede kan komme til at se dem.

Piratkopiering skal bekæmpes gennem en ny forbrugerkampagne og en politiindsats

Her en promo for den film der forventes at blive den mest sælgende i år