TV miljøet taber omsætning

Slots- og Kulturstyrelsens har netop frigivet en “analyse”, som de kalder for “Mediebranchens omsætning og beskæftigelse”.

Og det ser ikke godt ud.

Der er – stort set – tab i omsætning og “opbakning” på alle fronter i de tal de har, der er fra 16 og 17.

Mediemiljøet taber pusten længe før DRs sparerunde på 720 millioner om året

De eneste lyspunkter er “Forlag” og “Radio”, der modsat resten af “mediemiljøet” gik frem. ( med det forbehold at antallet af beskæftigede i produktionen på film og TV også gik frem )

Lidt oppe fra, gik “Skrevne nyheds- og aktualitetsmedier” tilbage, ganske som “Magasiner og ugeblade” også gik ned i omsætning.

Igen.

Tilbagegangen er banale 6 og 5 procent til disse områder.

Tallene har dog pænt konkrete konsekvenser.

Omsætningen i “mediebranchen” var i 2016 hele 29.322 millioner kroner, der i 2017 faldt til 28.519 millioner kroner.

Mediemiljøet taber pusten længe før DRs sparerunde på 720 millioner om året

Ikke et voldsomt fald, men nok til at en masse kollegaer måtte videre.

I 2016 var der således 18.926 årsværk beskæftiget i mediebranchen, der dalede til 18.589 årsværk året efter.

Den helt store spiller er TV og streaming, der dog også gik tilbage.

Omsætningen var således i 2016 11.493 millioner der faldt til 11.003 millioner året efter. ( streamtjenester TV2 og DR, men ikke (?) distribution )

Altså et fald på små 500 millioner, der – som du jo ved – vokser med 720 millioner kroner mere – om året her fra 2019, hvor Kulturministeren har bestemt at DR skal spare det meste af en milliard på produktion og indholdskøb.

Læs også  Medieudviklingen 2021 er ude
Mediemiljøet taber pusten længe før DRs sparerunde på 720 millioner om året

Specialkonsulent Anders Sebastian Kauffeldt, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

 -Det er tydeligt, at danskernes medievaner ændrer sig med hastige skridt. Vi fortsætter med at læse færre trykte aviser, og flere og flere af os benytter udenlandske streamingtjenester som for eksempel Netflix og Amazon Prime frem for at se flow-tv på de traditionelle tv-kanaler. Den udvikling rammer i høj grad mediebranchen, som samlet set tabte 3 procent af omsætningen i 2017. Værst gik det ud over nyheds- og aktualitetsmedier som for eksempel dagblade og lokalaviser, der tegner sig for en tilbagegang på 6 procent, slutter han.

Måles der på omsætning er størrelser som TV2 og DR er disse stadig dominerende/store, ganske som JP/Politikens Hus og Egmont også er det.

Disse huse ( ikke TV2 og DR ) omsatte således for over 1 milliard kroner i 2017 og stod for 32 procent af den samlede omsætning i mediebranchen. 

De store udenlandske er omvendt næsten lige så store idag.

Mediemiljøet taber pusten længe før DRs sparerunde på 720 millioner om året

Bonnier, Nent og Banijay Group stod for 28 procent af omsætningen i 2017, mens “mellemstore, kommercielle, danskejede koncerner” blot 8 hver især ) havde fra 0,4 til 1 milliard kroner i omsætning.

Og nu hvor DF mener at Radio møller skal til provinsen, er det på sin plads med lidt tal om hvor “beskæftigelsen i mediebranchen” er henne.

Den er i København.

Læs også  DR skal være moderne

Konkret arbejder 59 procent af mediebranchen i hovedstaden.

Kigges der alene på “Magasiner og ugeblade” er dette antal oppe på 86 procent.

Ganske morsomt ser det ud til at både film og TV branchen ( produktion ) voksede.

Konkret med 6-9 procent, hvilket dog ( udelukkende ) handler om antallet af ansatte, ikke omsætning.

Det er muligt at hente rapporten som pdf her