Kulturminister inde over eSport

Nu hvor selveste Kulturministeren har besluttet sig for at hele landet skal have en såkaldt eSports strategi, eller en “esportsstrategi”, som regeringen er enige om, kan der vel ikke længere herske tvivl om at netop eSport er kommet for at blive.

Ideen – altså med strategien – ser ud til at være at regeringen har planer om at “understøtte esportens udbredelse og tage initiativ til at samle esportsaktører om en fælles indsats”. 

Til formålet bliver der “nedsat et bredt sammensat esportspanel”, der skal “se på en lang række af de udfordringer og muligheder, der er inden for esport”.

Kulturministeriet udvikler strategi for eSport - der er et vækstområde

Detaljen er at “eSporten på få år har vokset sig stor i Danmark og i resten af verden”, hvorfor vi også her i landet skal have en esportsstrategi.

Kulturministeren siger:

 -Vi skal sikre gode rammer for esporten. Esporten er i rivende sportslig og økonomisk udvikling, hvor ikke mindst danske esportsudøvere er i verdenseliten. Bagsiden af medaljen viser dog, at store grupper af især unge drenge har ændrede fritidsvaner og mønstre for socialt samvær. Det åbner muligheder, men vækker også bekymring, ikke mindst blandt mange forældre. Det skal det kommende esportspanel også adressere, slutter hun.

Ud over at udøverne, bliver der så ydermere tænkt over dem der vil til at tjene penge på udviklingen.

Læs også  EVA1 spøger igen

Som ministeren pointerer det, skaber denne nye sportsgren nemlig nye muligheder “for vækst, iværksætteri og beskæftigelse”. 

Kulturministeriet udvikler strategi for eSport - der er et vækstområde

Og nu hvor “væksten i høj grad er drevet af sponsorater til professionelle hold og øget salg af reklame, esportsudstyr, merchandise, eksklusivt indhold og billetsalg til store esportsevents”, formoder ministeren at der – sagtens – kan omsættes for 10 milliarder kroner, på udøverne og alt det andet.

Indtil videre dog kun internationalt, hvorfor vi skal have den der strategi på området, så vi også her i landet kan tjene penge på den udvikling.

Blandt de mange udfordringer er jo at “eSport” og “gaming generelt” medfører “store ændringer i de unges fritidsvaner”.

og det skal der også udtænkes strategier omkring.

Det dur jo ikke at de unge kun drikker eCola, spiser flere chips og sidder helt stille i flere uger af gangen, hvorfor Kulturministeriet allerede har indledt en “samarbejde med idrætsforeningerne”, der kan kommentere på “sunde og trygge rammer” med “fokus på fællesskab og fysisk aktivitet”, i en verden, der ellers kun handler om eliten og den enkeltes præstation.

I konkreter er det meningen at kigge på:

En fremtidig bæredygtig struktur for hele fødekæden fra bredde til talent og elite og det professionelle niveau herunder events.

En Styrket talentudvikling i dansk eSport.

Læs også  eSport er nu prime time TV

En fælles vision for eSportens integritet, herunder forslag til indsatser, der kan modvirke snyd, skin betting, toxicity m.m. 

Hvordan fællesskab og bevægelse, herunder i foreningsregi, kan blive større del af spillernes hverdag.

Hvordan eSporten kan tiltrække flere piger.

Hvordan der kan skabes gode kommercielle udviklingsmuligheder for vækst, iværksætteri og beskæftigelse for eSporten i Danmark.

Øvrige indsatsområder (revidering af love, regler m.m.), som kan understøtte eSportens udvikling.

I den forbindelse er det på sin plads at nævne at vi her i landet har nogle af verdens dygtigste Dota 2, CS:GO og FIFA spillere.

Der var 4912 eSportsmedlemmer i 138 foreninger i DGI i 2018.

Det er muligt at læse mere om planer 

Her Kommisorium

og 

her National strategi for eSport