DR synes at vi skal være Sammen om det vigtige

DR har netop lagt deres strategi frem til 2025 frem.

Selv om at det ikke kan undre, har DR ingen planer om at ophøre med at gøre hvad DR altid har gjort, nemlig levere indhold til befolkningen, som en god del af denne finder relevant.

DRs håb er dog at stadig flere finder DR relevant, hvilket formodentligt er tilfældet nu hvor befolkningen bliver stadig ældre.

DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn forklarer:

 -I løbet af foråret 2019 er der blevet arbejdet på en ny og tydelig retning og strategi for fremtidens DR. Både bestyrelsen, chefer, medarbejdere og ikke mindst borgerne har givet deres svar på, hvad der er selve essensen af DR. Det omsætter vi nu i en mission og vision og klare public service-ambitioner, når det gælder demokrati, kultur og fællesskaber. Det er ekstremt vigtigt, at vi klart definerer, hvordan vi ser DR’s rolle. Samtidig vil vi også gøre det klart for alle, at trods de store besparelser i 2018, har DR fortsat en helt central rolle i at bringe danskerne sammen om det, der er vigtigt – demokratiet, kulturen og vores fællesskaber i Danmark, slutter hun.

DR vil gerne have lidt bedre fat i befolkningen - dog med kvalitet i stedet for kvantitet

Alt sammen noget vi alle kan læse i “Sammen om det vigtige”, der er DRs planer om “en række strategiske nybrud”, der gerne skulle gøre DR endnu mere relevant for befolkningen.

Læs også  DR vil EU lidt mere

Her fremgår det blandt andet at DR har fokus på “Værdi over volumen”, der dækker over “de tre public service-ambitioner”.

Der så igen dækker over at DR vil “bringe danskerne sammen” og “nå alle dele af befolkningen”.

DR vil gerne have lidt bedre fat i befolkningen - dog med kvalitet i stedet for kvantitet

Dette skal bare ikke som tidligere opnås ved “høje seertal” og “voldsomme seerandele”, men i stedet via “fokus på, om brugerne oplever værdi af DR’s indhold”.

Heldigvis for DR, er de allerede verdensmestre.

En ny – løbende måling af værdiskabelse – viser at “tre ud af fire danskere oplever, at DR´s indhold skaber konkret værdi for dem”.

Det er dog formuleret meget kryptisk, da denne “løbende måling af værdiskabelse” blot “fokuserer på tilfredshed, kvalitet, relevans”, hvorfor det sagtens kan være tilfældet at DR slet ikke når 75 procent af befolkningen, men blot har ambitioner om at gøre det.

Alt sammen noget du kan læse om i “Sammen om det vigtige”, der netop er den publikation, hvor DR skriver om deres planer.

DR vil gerne have lidt bedre fat i befolkningen - dog med kvalitet i stedet for kvantitet

Maria Rørbye Rønn fortsætter:

 -Der har været gode grunde til, at seertal og den slags parametre har fyldt en del hos DR de seneste mange år. Det var afgørende for os ikke blot at lave striptease i mørket, men faktisk sikre at befolkningen så og lyttede til det, vi sendte. Men et tydeligere og mindre DR kombineret med global konkurrence og en digital virkelighed betyder, at vores rolle ændrer sig. Succes er ikke kun en masse timers forbrug af DR’s indhold som baggrundstæppe til hver eneste kop aftenkaffe i de danske hjem. Men når danskerne tuner ind på os, skal de opleve, at de er en del af noget vigtigt, som skaber værdi, slutter hun.

Læs også  DR vinder for kampagner

Lidt opsummeret er det ambitionen, at:

90 procent af befolkningen bruger DR’s nyhedstilbud i løbet af en uge
90 procent af børn og unge bruger et tilbud fra DR i løbet af en uge
80 procent af befolkningen bruger DR’s digitale tilbud i løbet af en uge
60 procent af befolkningen bruger DR’s streamingtjeneste i løbet af en uge

Alt sammen noget DR håber vil blive realiseret inden 2025.

Og åbenbart noget DR vurderer er realiserbart, forudsat at DR ikke skal spare mere end de 420 millioner kroner DR allerede har sparet på budgettet ( påtvunget af medieforliget for 2019 til 2023 ).

Underforstået.

Alle besparelser fra det tidligere medieforlig, skal droppes.

Læs mere om ambitionerne og planerne her.