Unge og aktualitet

En ny rapport fra Slots- og Kulturstyrelsen, der skulle blive sluppet idag, ser ud til at komme frem til en række – lettere overraskende – konklusioner, herunder at de unge ( over 18 ) har et “langt mere personligt eller netværksorienteret forhold til nyheder”, end (?) andre ( vi gætter på ældre ).

Som eksempel bruges de unge ( der ikke er helt præcist defineret på alders gruppe ) der “sluger indhold på sociale medier”, uden at spekulere på om der er tale om “en klassisk nyhed”, det sædvanlige click bail, som alle danske medier nu leverer, dagligt.

Nyhedsforbruget eksisterer stadig og de unge over 18 følger fortsat med - finder dog underholdning vigtigere end politik

Landets ældre – derimod – ser fortsat radio og hører TV.

Spørgsmålet i den nye rapport, er derfor om de ældre har et “andet forhold til nyheder”.

Rapporten, “Aktiv, overvældet, adspredt eller afhængig”, der – som vi forstår det – bliver streamet i disse timer heromkring

https://www.facebook.com/slotsogkulturstyrelsen/

kigger med andre ord på “danskernes forståelse af nyheder og aktualitet”m suppleret af muligheden for at de fremmødte kan diskutere.

Direktør Jesper Hermansen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

 -Der er ingen tvivl om, at mediebilledet ændrer sig hastigt i disse år, og rapporten er derfor et vigtigt indspark, da den bringer ny viden på banen om vores forståelse af, hvad forskellige befolkningsgrupper i Danmark forstår ved nyheder. I rapporten kan man eksempelvis læse, at unge og ældre danskeres nyhedsbrug er meget forskelligt indrettet, og vi får ny viden om, hvordan befolkningen bruger nyheder i forskellige sammenhænge, og hvordan nyhedsstrømmen for mange i dag kan virke overvældende. Det er viden, der er væsentlig for os alle, da nyheder i høj grad er en del af de demokratiske processer og har betydning for den måde, vi som borgere er klædt på til at begå os i samfundet, slutter han.

Læs også  Så er LYD 48 ude

Selve rapporten, der er udarbejdet af DMJX (Danmarks Medie- og Journalisthøjskole) for Slots- og Kulturstyrelsen, er en del af en større omgang, som styrelsen kalder for “Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”.

Som tidligere kigger de dermed igen på “faktuel viden om danskernes mediebrug, mediernes indhold og mediebranchens udvikling og vilkår”. 

Chefforsker Jakob Linaa Jensen fra DMJX supplerer:

 -Vi kan se, at danskerne forholder sig til nyheder og aktualitetsstof på fire forskellige måder: Den aktive, den adspredte, den afhængige og den overvældede. Vi har også fundet ud af, at befolkningens forhold til nyheder i høj grad også afgøres af meget personlige forhold og hvad, der giver mening for dem i hverdagen, og mange føler en forpligtelse til at følge med i nyheder og aktualitetsstof enten som en samfunds- og borgerpligt, for at holde sig opdaterede eller ganske enkelt som en form for nytte- eller underholdningsværdi. Samtidig kan vi se, at hvor de ældre primært orienterer sig i bestemte, udvalgte medier, er det påfaldende, at de yngre borgere har et langt mere personligt eller netværksorienteret forhold til nyheder, som også omfatter sociale medier, slutter han.

Selve rapporten, der er baseret på to undersøgelser, nemlig ( dybe interviews med ) “101 danskere fordelt på 11 segmenter opdelt efter bopæl, uddannelse/indkomst og børn eller ej i husstanden, suppleret med en spørgeskemaundersøgelse som “2000 repræsentativt udvalgte danskere” ( over 18 år ) har svaret på.

Læs også  Ny KUM rapport om indholdsproduktion

Lidt hovedpunkter

58 procent mener at underholdning, “f.eks. TV serier” samt sladder og sport, er vigtigt.  ( indgår i det daglige flow ). 

Dansk politik fylder næstmest. 56 procent er opdateret på politik.

Vejr og trafik er næsten lige så vigtigt synes 55 procent.

De yngre er “de mest interesserede i international politik”.

De ældste er “de mest interesserede i lokalpolitik og lokale forhold”. 

Mobiltelefonen er omdrejningspunktet for den daglige tilgang til nyheder og aktualitetsstof.

I hjemmet spiller TV stadig en vigtig rolle som en daglig kilde til nyheder og aktualitetsstof.

Facebook er den dominerende digitale platform og anvendes af mange som et filter til at sortere i nyhedsstrømmen. 

Find rapporten heromkring