Kloge Mike Jellesen

Hvis du er sej som Mike Jellesen, er de tæt på at være den hårdeste til såkaldt faglig viden.

Igen.

Nu er der altså ikke mange der er så klog på faglig viden som netop Mike Jellesen.

Den primære årsag til at han – forresten – netop har modtaget den prestigefyldte Esee prisen, der netop er blevet  uddelt under stor festivitas på på Medieskolerne i Viborg.

Prisen der oprindeligt er indstiftet af Kim Gude fra Esee tilbage i 2010, gives i den forbindelse kun til den elev, der kan demonstrere den største faglige.

Og da sker ved – siden af – den skriftlige prøve på FTP uddannelsens 4. skoleperiode har du gættet det.

Det er mere nørdet end det meste og nu hvor Mike Jellesen åbenbart løber fra alt og alle, tilfaldt prisen altså ham denne gang.

Noget Kim Gude er rigtigt glad for.

Han siger:

 -Vi ser det som en slags Corporate Social Responsibility at medvirke til at motivere de kommende generationer af visuelle fagprofessionelle, for selvfølgelig er det vigtigt at kunne noget, men det er ikke mindre væsentligt også at vide noget. Teknologi og produktionsmåder forandrer sig bestandig og hvis man ikke skal være et viljesløst offer i den udvikling – og være i risiko for at træffe beslutninger på grundlag af formodninger – så er solid faglig viden det bedste fundament, slutter han og bliver suppleret af den evigt tilstedeværende Rektor Max Jørgensen.

Læs også  14 vindere på vej mod dig og dit selskab

Han siger:

 -Til næste år er det 10 år siden, prisen blev uddelt første gang. Vi er glade, ja nærmest beærede, over at en førende leverandør så trofast og vedholdende holder gang i en smuk tradition, slutter Rektor.

Prisen blev overrakt af faglærer Klaus Birkebæk, der supplerede de heftige skulderklap med en såkalt fysiske erkendtlighed, der følger med hæderen.

Hvor er Mike Jellesen så henne, tænker du måske.

Han er da på vej tilbage til Bestseller, for at fortsætte jobbet.

Det er jo hans praktiksted, der sikkert han manglet hans kompetencer og alt det andet, mens han har været på FTP uddannelsens 4. skoleperiode.