TV nyheder er +65 idag

Selv om at antallet af seerne til TV nyhederne er droppet med omkring 33 procent siden 2012, er der fortsat mange der ser dem, dagligt.

Desværre er det nu kun 20 procent af de 15 til 24 -årige der overhovedet tænder for et TV, hvorfor det hovedsageligt er befolkningen over 65 år der ser med.

Alt sammen tal der kan læses i den kommmende “Medieudviklingen 2019”, som DR slipper senere på måneden.

Den kedelige udvikling, der ydermere ser ud til at være blevet hjulpet af de mange streamede timer, er dog gået langt mere ud over alt andet end nyheder, der – kun – har mistet 33 procent af seerne.

Alt andet er langt hårdere ramt.

Specielt for TV nyheder er ydermere at det – som regel – er noget seerne ser “live” og på TV, hvorfor nyheder stort set ikke bliver streamet.

Henrik Gregor Knudsen, der er medieforsker på DR siger:

 -TV nyheder er fortsat grundpillen i mange danskeres nyhedsbrug, men der er selvfølgelig forskel på brugen i de forskellige livsfaser, starter han og fortsætter i netop “Medieudviklingen 2019”.

 -Tallet har været let faldende de senere år. Men TV er fortsat det næststørste nyhedsmedie og er fortsat kun overgået af digitale nyhedstilbud som nyhedssider og -apps, der dagligt bliver benyttet af 66 procent af danskerne. Selv om der har været et fald i TV seningen på en tredjedel siden 2012, er forbruget af TV nyheder i nogle tilfælde stabilt eller ligefrem stigende, fortsætter han.

Læs også  Hvis penetration blev målt

 -En medvirkende forklaring til, at nyhederne holder stand er blandt andet, at ingen udenlandske streamingtjenester producerer nyheder. Så det er svært at komme uden om DR1 og TV2, hvis man vil opdateres på, hvad der sker i Danmark, slutter han.

I forhold til udviklingen målt på alder, er der ingen tvivl.

De unge har for længst droppet nyhederne, mens de ældre stadig ser med.

Henrik Gregor Knudsen forklarer videre:

 -De ældre målgrupper har altid set mere TV og været mere interesserede i nyheder end de yngre, der først rigtigt begynder at interessere sig for skatteprocenter og normeringer i landets daginstitutioner, når alderen tilsiger det, fortsætter han.

 -Blandt unge er sociale medier den suverænt største nyhedskilde, og 52 procent af de unge får dagligt deres nyheder på for eksempel Facebook. Det skyldes ikke nødvendigvis, at unge synes, at nyheder på sociale medier er specielt meget bedre end andre former for nyheder, men nok snarere, at de unge i forvejen tilbringer rigtig meget tid på de sociale medier og dermed uundgåeligt bliver 

eksponeret for nyheder, siger Henrik Gregor Knudsen og tilføjer, at nyheder på sociale medier også fylder meget i andre aldersgruppers medieforbrug generelt, slutter han.

Medieforskerne ser slutteligt ud til at have lavet en rundspørge, hvor de har spurgt “danskerne hvilket nyhedsmedie, der vil have sværest ved at undvære”.

Læs også  Ramasjang en ung familiekanal

Og selv om at det ikke kan undre, håber 39 procent på at TV Avisen kan fortsætte og mens lidt færre håber på at Nyhederne på TV2 samt TV2 News også gør det.

Henrik Gregor Knudsen forklarer:

 -Når TV nyhederne trods faldende seertal fortsat opleves vigtige, skyldes det formentlig, at de stort set er lig med DR og TV2. Formidlingen af nyheder via TV er så at sige institutionaliseret til forskel fra nettet, der er et kludetæppe af alskens mere eller mindre lødige nyheder fra en række mere eller mindre kendte afsendere, slutter han.