Medieudviklingen 2019 er ude

Nu hvor DR hvert år udgiver en rapport over medieudviklingen, som de påhitsomt kalder for Medieudviklingen efterfulgt af et årstal, er det altid på sin plads at tjekke hvad deres medieforskere nu har fundet på.

Som eksempel kan Medieudviklingen 2019 fortælle at vi alle nu bruger syv timer på medier om dagen.

Forbruget vurderes af DR Medieforskning som værende så højt at det nok ikke bliver højere hvis vi også skal have tid til at sove.

blot 10 procent af unge under 30 ser TV

Lidt mere konkret, er 2019 karakteriseret ved at “danskernes medieforbrug fra 2018 til 2019” ændrede sig i takt med at flere streamede TV indhold, suppleret af et større forbrug af radio, musik og podcasts. 

I forhold til de 7 timer vi i snit er på Facebook suppleret af lidt TV, mens vi surfer, siger Dennis Christensen og Henrik Gregor Knudsen, der er de to medieforskere der står bag “Medieudviklingen 2019”.

 -Faktisk er medieforbruget så højt, at det er svært at forestille sig nogen nævneværdig stigning i forbruget, så længe der også skal være tid til at arbejde og sove, starter de i rapporten om udviklingen i danskernes brug af elektroniske medier og fortsætter.

 -De traditionelle medier – radio og TV – står fortsat for størstedelen af danskernes tidsforbrug på medier og lægger beslag på over halvdelen af de minutter, som danskerne bruger dagligt. Årsagen til den fortsatte dominans er blandt andet, at ældre danskere har et mere traditionelt medieforbrug og tager nye tilbud til sig langsommere end de unge, slutter de.

Læs også  Det der med det digitale liv

Det store streammonster

Der er dog en enkelt udvikling der ser ud til at have fået fat i befolkningen.

Vi streamer nemlig alle mere i forhold til året før.

Målt på hele befolkningen er streaming nu op imod 25 procent af medieforbruget hos hele befolkningen og 50 procent blandt de 15 -31-årige.

Dennis Christensen og Henrik Gregor Knudsen fortsætter:

 -Den største stigning har vi set i streaming af lyd, der nu står for 10 procent af det samlede medieforbrug blandt hele befolkningen, forklarer de videre.

 -Kigger man på traditionelt TV faldt forbruget med fem minutter fra 2018 til 2019, så hver dansker nu i gennemsnit ser to timer og 17 minutter dagligt. – Her er der samtidig udsigt til et meget interessant år, fordi omkring 10 procent af tidsforbruget er oppe i luften i 2020. Det er nemlig andelen af TV sening, som i 2019 foregik på de flow-kanaler, DR har lukket samt YouSee-kundernes forbrug af Discovery Networks kanaler, som nu ikke længere er tilgængelige for YouSee’s kunder, slutter de, uden at have tjekket op på årets første par ugers seertal, der ser ud til at have en pointe.

Lidt tal om medieforbrug i 2019

Hver dansker over tre år brugte i 2019 137 minutter på TV dagligt mod 142 minutter året før

Læs også  Discovery strammer EMEA op

Hver dansker over 12 år brugte i 2019 104 minutter på at høre radio dagligt mod 107 minutter året før

DR’s TV-kanaler havde i 2019 en seerandel på 35,5 procent mod 36,6 procent året før

Amazon Prime er åbenbart ophørt med at eksistere som streamplatform i dk

Hver dansker brugte 10 procent af medietiden på sociale medier i 2019 – mod 11 procent i 2018

Andelen af danskere, der dagligt benytter sociale medier, var 78 procent i 2019

51 procent af danskerne streamede film- og tv-indhold mindst ugentligt i 2019 mod 48 procent i 2018

I 2019 lyttede 24 procent af danskerne til podcasts ugentligt – mod 18 procent året før

92 procent af befolkningen over 12 år er ugentlige brugere af radio

P4 var landets største radiokanal i 2019 med en lytterandel på 39,7 procent.

P3 er næststørst med 12,4 procent

Vores daglige minutforbrug på radio faldt en smule – fra 107 minutter i 2018 til 104 minutter i 2019.

Det er muligt at læse mere her