Filmproduktion går i stå

Producentforeningen slap igår deres vurdering af hvad deres medlemmer og “modparter” i branchen bør gøre.

Og de skal – ikke overraskende – følge “regeringens anvisninger til borgere og virksomheder”.

Derfor vælger Danske Dramatikere, Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Film- og tv-arbejderforeningen og Producentforeningen at anbefale:

At Producenter foretager en konkret vurdering, af hvordan igangværende produktioner i ind-  og  udland kan fortsætte. Det sker i tæt dialog med de ansatte.

At ansatte og tilknyttede medarbejdere i videst muligt omfang arbejder hjemme eller i mindre grupper/redaktioner.

At kommende produktioner forsøges udsat i dialog med kunderne og de ansatte.

At Producenterne løbende reviderer igangværende produktioner med henblik på at udsætte optagelser eller ændre optagelser, så færrest mulige deltager. Det sker i tæt dialog med de ansatte.

At igangværende produktioner gennemføres under iagttagelse af fleste mulige forholdsregler i forhold til risici for smitte.

Gruppen vurderer samstemmende at “..der er tale om en helt usædvanlig og alvorlig situation og vi opfordrer, til at producenter og medarbejdere finder fleksible løsninger, der passer til de konkrete produktioner”.

I tvivl kan du jo kontakte din “forening” og der høre om der er mere konkrete forslag eller råd til netop din faggruppe.

Læs også  Deep Rock Galactic går ballistisk