DR havde et fint 2019

DR har netop offentliggjort deres public service-redegørelse for 2019.

Som du finder her.

I denne kan du – som vanligt – læse at DR gjorde det rigtigt fint, selv om at der var tale om et “begivenhedsrigt år med fokus på den digitale omstilling”.

DRs ekstreme besparelser, er således blevet til “en ny strategi, massiv valgdækning og en gradvis implementering af spare- og udviklingsplanen fra 2018”, hvilket er – en del mindre brutalt formuleret – end masse fyringer, og lukninger og slukninger af et utal af formater, redaktioner og – værst af alt – alt innovation og udvikling.

Igen.

DR har skiftet fokus til at “DR vil bringe danskerne sammen om det vigtige”.

Og da det – som bekendt – kun er den del af isbjerget, der kan skrabes af med et ske i herligt genbrugs træ, er det – heldigvis – ikke svært at leve op til egne ambitioner.

DR har i samme omgang opfundet en række “værdimål”, der – mere eller mindre – ser ud til at kunne bøjes med ovennævnte ske, når den først har skovlet is.

Deres værdimål ( som vi gætter på at du kan finde en forklaring på i public service-redegørelsen, ) er allerede her i 2020 oppe på 72 procent.

Læs også  DR håber at politikerne husker

Desværre er målet vilde 75 procent.

Heldigvis er det på “årsbasis”, hvorfor DR fortsat har 8 måneder til at hente de sidste 3 procent.

En del af de omtalte  “værdimål” handler om “demokrati, kultur og fællesskaber”, suppleret med – den nu kendte – nye måde at “måle DR’s succes” på.

I stedet for seertal, handler DR nu om “værdi”.

Altså “Værdi over volumen”.

Og nu hvor DR vurderer at DR indfrier disse mål ( måske er det de 72 procent de taler om ) , der “bringer danskerne sammen” i form af “alle dele af befolkningen”. ( man kunne håbe på at deres ambitionen ikke kun handler om at de kun bruges af 72 procent af befolkningen, red. ) 

Heldigvis har DR ikke længere fokus på “seertal og seerandele”, men derimod “brugernes oplevelse af værdien af DR’s indhold”.

Tilbage i 2019, tog DR desuden beslutningen om at tilbyde “mere digitalt” “fra DR”.

Ganske morsomt (?) var den en del af “spare- og udviklingsplanen”, der tvang DR til – blandt andet – at lukke et par TV kanaler, fusionere andre og parkere alt ungt på Internet.

På trods af den udtalte fokus på værdi og ikke seertal, oplevede DR det til trods en “en vækst i dækningen”, hvilket er det vi andre kalder for seerandele, der voksede fra 31 procent i 2018 til 38 procent i 2019.

Læs også  Aller og DR kender de unge

I 2020 er DR nu oppe på 43 procent, hvilket – måske – hænger sammen med at der ikke bliver sendt sport på TV, for tiden.

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn siger:

 -2019 var et omstillingsår – både til et mindre økonomisk fundament og til et mere digitalt DR. Vi har haft fokus på at tilpasse organisationen til en mindre økonomisk ramme, men samtidig har vi formået at udvikle DR i en endnu mere digital retning til gavn for både traditionelle og digitale brugere, og det er jeg meget tilfreds med, slutter hun og bliver suppleret af bestyrelsesformand Marianne Bedsted.

Hun siger:

 -Selv med de store omstillinger og omprioriteringer, som DR har gennemført, så viser 2019, at der er styr på økonomien. DR rammer det ønskede resultat meget præcist med et overskud på 7,6 mio. kr. på den almindelige drift opgjort uden den ekstraordinære inddrivelse i Skat i 2019. Det er jeg meget tilfreds med, starter hun og fortsætter.

 -2019 var et begivenhedsrigt år, hvor DR eksekverede flot på den strategi, der blev vedtaget i efteråret. DR står stærkt og godt rustet til fremtiden med “Sammen om det vigtige”, der er ambitiøs, har klare mål og er borger-fokuseret. Den kigger fremad og sætter retning for DR og den digitale omstilling, som er så vigtig for, at DR kan skabe værdi for den enkelte og for samfundet, slutter hun.

Læs også  EBU ærgelig over udviklingen med DR

Du kan finde public service-redegørelsen for 2019, her.