Filmfolket får 20 millioner kroner

Folk der går og lever af at producere film og TV, kan glæde sig over at landets kulturminister, der ellers bliver skældt meget ud, nu giver dem nogle penge.

Og som derfor må formodes at være populær, indtil de også er brugt.

Detaljen er nemlig at det kun er 20 millioner kroner som film og TV branchen får ekstra.

Og da det nærmest ikke dækker ekstra omkostningerne til catering på selv en lille reklamefilm, går der nok ikke længe for branchen håber på flere penge.

Kulturminister Joy Mogensen er uanset dette glad og siger:

 -Corona-krisen og den medfølgende nedlukning har ramt alle dele af vores samfund. Derfor har regeringen sammen med Folketingets partier etableret ordninger, der skal hjælpe så mange som muligt. Men der er stadig brug for en ekstra håndsrækning til nogle særligt udsatte brancher – og derfor sætter vi nu ind med en særlig pulje på 20 millioner kroner, der er målrettet de film- og tv-produktioner, der har været ramt af hårde økonomiske tab, fordi produktionerne måtte sættes på pause under nedlukningen. Puljen kommer ikke til at løse alle film- og tv-branchens udfordringer, men forhåbentlig kan midlerne bidrage til at hjælpe flere producenter gennem krisen, slutter hun.

Pengene er en del af det såkaldte kulturelle aktstykke for 2020, der er en aftale der “netop er blevet tiltrådt af Folketingets Finansudvalg”.

Læs også  Snart medieforhandlinger
Johannes Lilleøre, Holly Skytte Filipsen, Emma Pi, Anika Aakjær og instruktør Alexander Sagmo, der er med i New Tales kommende aarhusiansk spillefilm. Foto: Martin Dam Kristensen

Her bruges en del af “..overskuddet fra Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S til kulturelle formål..”. 

Pengene er dermed ikke fordelt, hvilket kulturministeriet er på vej imod, efter Finansudvalgets tiltrædelse, hvor de præcise regler for “rammerne for puljen” bliver fastlagt.

Ganske morsomt, bliver der også afsat 400,3 millioner kroner til en national portal, TjekDet, der etableres for at “bekæmpe misinformation og fake news”.

Denne ville hurtigt kunne konstatere at vi har sat 2 nummer for meget ind til deres drift.

De får nemlig kun 4,3 millioner kroner til at komme igang for.

Det kulturelle aktstykke for 2020, er – alt i alt – og indtil videre, på vej med 271,1 millioner kroner til “en lang række kulturelle formål”.

Herunder til “formål og institutioner, som også tidligere har modtaget drifts- eller projekttilskud”.

Det burde være – men er ikke – muligt at læse hvem der har modtaget penge fra “det kulturelle aktstykke på Folketingets hjemmeside”.

Det kan man dog ikke, da linket på kum.dk ikke fungerer. (endnu)

Vi gætter på at det kommer til at fungere senere.

Nåt det sker, kan du læse videre nederst på siden her.