Media City Odense

Hvis du ikke kender de andre “Media City’er”, rundt om i verden, som den i London, eller den i Bergen er det disse der har inspireret “de største medievirksomheder på Fyn” samt Syddansk Universitet om at gå sammen for at skabe et “regionalt/nationalt Campus for medier og medieteknologi”.

Noget som Per Westergård og Jesper Rosener, hhv. bestyrelsesformand og administrerende direktør for Jysk Fynske medier, Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommunes stadsdirektør, Stefan Birkebjerg Andersen, Anne Engdal Stig Christensen og Carsten Topholt, hhv. administrerende direktør og finansdirektør for TV2 Danmark, Peter Zinck og Esben Seerup, hhv. bestyrelsesformand og direktør for TV2 Fyn, bestyrelsesformand for reklamebureauet Nørgård Mikkelsen, Erik Laumand, samt Henrik Dam, Jens Ringsmose og Niels Thorborg, hhv. rektor, dekan og bestyrelsesformand for Syddansk Universitet, synes er på sin plads, nu hvor der rent faktisk er en del medievirksomheder i området.

Og nu hvor det – tit – handler om at være mest muligt international, er denne gruppe virksomheder på vej med “Media City Odense”, som Syddansk Universitet kommer til at stå for den fysiske location til.

Inspiration er ikke som vi var inde på fra London da det jo er en hovedstad i forvejen, hvorfor Media City Odense i stedet har kigget på Bergen og Hamborg, hvor der specielt i Bergen, mest er et par bjerge og så netop Media City Bergen, der har tiltrukket en række højteknologiske virksomheder, TV stationer og lidt til.

Læs også  NEPs Bexel lavede lige Katy Perry

Administrerende direktør Jesper Rosener fra Jysk Fynske Medier siger:

 -Vi oplever allerede nu udfordringer med at tiltrække stærke, digitale kompetencer, og de udfordringer bliver større fremover. Vi tror og håber, at Media City Odense-samarbejdet og yderligere fokus på uddannelse kan gøre det endnu mere interessant for medarbejdere med digitale kompetencer at tage job i Odense, slutter han og bliver suppleret af Anne Engdal Stig Christensen.

Hun siger:

 -Med hovedkontor i Odense har vi stor gavn af et velfungerende medielandskab i byen i almindelighed – og af et medielandskab med fokus på digital udvikling og ny viden om brugerbehov i en digital kontekst i særdeleshed. Hos medieklyngerne i Bergen og Hamborg er det lykkedes at skabe vækst og dynamik, når kræfterne samles, og vi håber, at Media City Odense kan gøre det samme. På den korte bane kan vi få bedre mulighed for at rekruttere kompetencer, der er svære at nå – eksempelvis inden for data og digital udvikling – og i næste fase håber vi at bidrage til, at der opstår selvstændige succesfulde projekter og for eksempel startup-virksomheder, som vi på den lange bane også kan få gavn af, slutter hun.

TV2 Fyn-formand Peter Zinck, der til daglig er forretningsudvikler og indehaver af Herman Zinck Holding ApS, supplerer:

Læs også  TV2 lover vild EU valg aften

 -Der opstår nye energier, muligheder og synergier, når man arbejder tæt på hinanden, og den slags kan ikke forudsiges fra et centralt placeret skrivebord eller planlægges via Excel-ark. Blandt virksomheder opleves det ofte, at man holder på hemmeligheder over for hinanden, men man glemmer, at når man åbner sig for samarbejde, får man også ting tilbage. Det er det, klynger kan. Ting spirer, når virksomheder og medarbejdere mødes. Det begynder hos ledelserne, men det er ikke begrænset til ledelsesniveauet, slutter han.

Ikke overraskende er borgmesteren i Odense også glad.

Han siger:

 -Som by har Odense de helt rigtige forudsætninger for at skabe et unikt medieknudepunkt i Danmark. Vi har veletablerede, seriøse medier, en topklasse uddannelsesinstitution, globale techvirksomheder og en central placering midt i landet. Det er optimale forhold for at tiltrække dygtige folk og gøre Odense endnu stærkere som medieby, og det står kommunen naturligvis bag, slutter han.

Planerne er – indtil videre – at der skal ansættes en direktør for Media City Odense der med tiltrædelse “inden udgangen af 2020” får en masse at se til.

Jens Ringsmose, der er dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, glæder sig til den udvikling.

Han siger:

 -Media City Odense er et ualmindeligt interessant samarbejde, og vi håber igen – i kraft af vores uddannelser inden for medievidenskab, journalistik og teknik samt forskning i blandt andet kunstig intelligens – at kunne medvirke i et projekt, der kan skabe markante resultater. Robot-eventyret i Odense viser, at store ting kan lykkes, når mange gode kræfter går sammen, slutter han.

Læs også  Smarte Samsung

Fotocredit:

Ebbe Rosendahl/Rizau