Radio- og tv-nævnet bliver udvidet

Der er for dem der ikke ved det i dag 10 medlemmer i Radio- og tv-nævnet.

Og selv om at de alle er både meget kloge og dybt faglige, ser det ud til at være sluppet forbi dem at alle radiostationer der bliver tvunget til at flytte til provinsen, efter politisk pres, ender med ikke at fungerer.

Derfor skal der nu udnævnes et 11. medlem, der skal “repræsentere praktisk mediefaglighed inden for henholdsvis TV, radio og nye medier”.

Lovforslaget fra kulturministeren er faktisk mere omfattende, da hun mener at hele tre medlemmer i Radio og tv-nævnets sammensætning, både skal vide noget om tv, radio og nye medier, samt have en “praktisk mediefaglighed”, hvilket måske betyder at det ikke er nok at have været med i Big Brother i 1988.

Joy Mogensen siger:

 -I et nævn, der arbejder med medier, bør der sidde medlemmer med konkret erfaring med, hvad det vil sige at bedrive medievirksomhed. Det er der ikke krav om i dag. Med lovforslaget styrker vi mediefagligheden i Radio- og tv-nævnet, som mange har efterspurgt især oven på forløbet med udbuddet af DAB-sendetilladelsen sidste efterår. Vi skal have et nævn, der er bedre i stand til at udføre de opgaver, som nævnet er sat i verden for at løse, slutter hun og hentyder dermed til den radio flere politikere går rundt og har ondt af.

Læs også  Streamerne reagerer heftigt på medieforliget

De to nye medlemmer, skal i den forbindelse udnævnes af Danske Medier og Dansk Journalistforbund, hvilket – mere eller mindre – svarer til arbejdsgivere og arbejdstagere i medielandskabet.

Bliver lovforslaget vedtaget, og det er 110 procent sikkerhed for at det gør, bliver forslaget til lov fra den 1. januar 2021, som “den nye Radio- og fjernsynslov”.

Igen.

Forslaget skal lige i høring, men da det nærmest må siges at være en formssag, kan landet altså snart se frem til et par profilposter til journalisterne og Medieudbydernes “Erhvervsklub”.

medietek.jpg

Kender du ikke Radio- og tv-nævnet, er det dem der varetager radio- og fjernsynsloven.

Som eksempel:

 -Afgiver udtalelser om Radio- og tv-foretagenders opfyldelse af deres Public Service kontrakter.

 -Udsteder udbud og tilladelse til landsdækkende og lokal radiovirksomhed og til ikke-kommerciel tv-virksomhed.

 -Bevilger driftstilskud til ikke-kommercielle, lokale radiostationer og til ikke-kommercielle tv-stationer.

 -Træffer afgørelse om identifikation, placering og omfang af reklamer, samt i sager om sponsorering og produktplacering.

Du kan læse mere om Radio- og tv-nævnet, her, der forresten udnævner nye medlemmer ved årsskiftet.

Altså ud over de to nye, hvis lovforslaget bliver vedtaget.