89 mio til dansk film og DR

DRs overskud på licens indkomsten, det såkaldte merlicensprovenu, er nu opgjort.

Og da det ser ud til at der er et herligt lille overskud på små 90 millioner, har Kulturminister Joy Mogensen kastet sig ud i en gaveregn, og forærer derfor de mange millioner til DR og filmbranchen.

Hun forklarer:

 -Corona-krisen har gjort det tydeligt, hvor værdifuldt det er at have en stærk public service-institution som DR, der samler os og styrker vores demokrati. Med de ekstra midler får DR bedre muligheder for at levere endnu mere public service-indhold af høj kvalitet, f. eks. til en ny satsning om 300-året for den dansk-grønlandske forbindelse. Samtidig giver vi også en ekstra hjælpende hånd til det danske producentmiljø, som stadig mærker konsekvenserne af Corona-nedlukningen, så vi ikke kommer til at opleve færre danske film den kommende tid, slutter hun.

En af de partier der er enige i at pengene skulle videre i en fart, er Venstre.

Herfra siger Britt Bager, der er medie- og kulturordfører:

 -I Venstre er vi rigtig glade for, at der med aftalen om fordeling af merlicens er afsat penge til de regionale filmfonde. Vi havde gerne set, at beløbet til de enkelte filmfonde var højere, men det kunne vi desværre ikke skaffe flertal for. Vi havde også gerne set, at en del af merlicensen var brugt på at gøre DR’s arkiver mere tilgængelige for danskerne, slutter hun.

Læs også  KUMs årlige medierapport

Også De Radikale er glade.

Herfra siger medieordfører Jens Rohde:

 -Vi er glade for, at vi med denne aftale ikke alene kan tilbageføre midler til DR, men også understøtte dansk filmproduktion i en svær tid.

Enhedslisten er også glade.

Herfra siger Søren Søndergaard, der er kultur, film og medie-ordfører:

 -Vi er tilfredse med, at DR nu endelig får nogle af de licensmidler, som de er blevet snydt for på grund af et nedskæringsramt og mishandlet skattevæsen. Samtidig er vi glade for, at vi har sikret, at det Danske Filminstitut kompenseres for Corona-tab og dermed i stedet kan bidrage til, at nye danske film også i de kommende år kan underholde, begejstre og forundre – noget som vi alle har brug for i disse tider, slutter han.

Birgitte Bergman, kultur- og medieordfører, for Det Konservative Folkeparti er også tilfreds.

Hun siger:

 -Det har været afgørende for Det Konservative Folkeparti at holde hånden under det danske produktionsmiljø i hele Danmark, Dansk Filminstitut, FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje. Her er mange små selvstændige, som er afhængige af, at vi holder hånden under dem. Det vigtigt, at vi holder gang i dansk produceret indhold og dermed sikrer den danske kulturarv og danske arbejdspladser. Danmark er kendt i verden for fantastiske film. Coronakrisen har ramt de danske producenter hårdt, og vi skal gerne have et sundt produktionsmiljø på den anden side af Corona, slutter hun.

Læs også  Ny skole for TV serie talenter

Endelig er der Torsten Gejl fra Alternativet, der åbenbart også har været med inde over gaveregnen.

Han siger:

 -Alternativet er glade for, at licensmidlerne kan understøtte dansk kulturliv i en hård Corona-tid – vi er især glade for at lokale filmselskaber får en håndsrækning, så vi fortsat kan have et kulturliv og en kunstscene med et stærkt, levende og talentfuldt vækstlag, hvor der er plads til at eksperimentere, slutter han.

Slutteligt er endnu en Socialdemokrat, glad.

Kasper Sand Kjær, der er kulturordfører, siger:

 -En god aftale, hvor vi både kompenserer DR for licens, der ikke er blevet opkrævet og samtidig giver ekstra hjælp til filmbranchen, der er blevet hårdt ramt af Corona-krisen, slutter han.

Pengene går til:

64,4 millioner kroner til DR til at styrke DR’s public service tilbud, herunder til en kommende satsning i forbindelse med 300-året for den dansk-grønlandske forbindelse.

17 millioner kroner til DFI til at dække ekstraomkostninger som følge af Corona og til at sikre, at der ikke støttes færre danske film de kommende år.

3 millioner kroner til Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn

5 millioner kroner tilføres puljen på 20 millioner kroner fra udlodningsmidlerne, som er afsat til at kompensere for film- og tv-producenternes tab på ikke DFI-støttede produktioner. 

Læs også  BBC som SVoD - måske