Snart medieforhandlinger

Det er som bekendt snart de tider, hvor politikerne skal forhandle om fremtiden for de lokale medier, i forhold til de mange internationale, der nu er blevet til “techgiganterne”.

Og selv om at det ikke kan overraske, er det første “”medieudspil”, denne gang fra Danske Medier, der – mere eller mindre – repræsenterer landets skrevne og trykte medier.

Deres plan, er – som altid – mindst lige så lidt overraskende, og kan vel opsummeres til “send flere penge, og spæn venligst ben for alle andre end os”.

Lidt mere konkret er håbet fra Danske Medier at “techgiganternes magtposition på det digitale marked” bliver “mindre” og at de kan få nogle flere penge til at udvikle egne digitale tiltag.

Det kalder de for “Målrettet udviklingsstøtte til digital omstilling” og “en omfordeling af mediestøtten mod lokale og regionale medier”, der skal være med til at “sikre den lokale nyhedsdækning”.

Logo fra et tidligere medieforlig

Formand for Danske Medier, Jesper Rosener siger:

 -Vores udspil kommer med forslag til, hvordan vi regulerer virksomheder som Facebook og Google, der i dag lever højt på en lang række urimelige konkurrencefordele, som sætter dem i stand til at suge stadig flere annoncekroner ud af det danske marked. Samtidigt peger vores udspil på hvordan, man kan fremme de lokale og regionale mediers digitale omstilling igennem etableringen af en midlertidig udviklingspulje, slutter han og bliver suppleret af Adm. direktør Louise Brincker.

Læs også  Europæisk PBS lover trusted news

Hun siger:

 -Der er brug for, at regeringen får indkaldt til forhandlinger om en kommende medieaftale. Store dele af mediebranchen har været i et planlægningsmæssigt tomrum i flere år, eftersom at centrale dele af medieforliget fra 2018 aldrig blev implementeret. Udfordringerne er ikke blevet mindre de mellemliggende år, og det haster med at tage opgøret med techgiganterne og sikre tilstedeværelsen af lokale og regionale medier rundt om i landet, slutter hun.

Danske Medier’s medieudspil er derfor fokuseret på at sørge for at “Internationale techgiganter” ikke længere kan “kontrollere informationsstrømmen”, og “udnytte publicistiske mediers indhold uden aftale eller kompensation”.

Håbet er at politikerne vil bruge “EU-lovgivningen om ophavsret til at forhindre techgiganternes udnyttelse af mediers indhold”.

Udviklingen i landets mange lokal områder, går nemlig mod at disse bliver til egentlige “nyhedsørkener”, skal omgøres, så “borgere (igen) har adgang til journalistisk redigerede nyheder om deres lokalområde”.

Danske Medier foreslår “en midlertidig digital udviklings- og innovationsstøtte” til at gøre noget ved det problem.

Suppleret med en anden “pulje til ugeaviserne” samt en “ændring af det såkaldte titelloft”, der igen er vil resultere i en “omfordeling af mediestøtten fra landsdækkende til lokale og regionale medier”.

På TV siden er det i den forbindelse de “regionale TV-2-virksomheder”, der skal stækkes.

Deres “tilstedeværelse på nettet” skal ikke længere ( tillades ) at inkludere andet end “egenproduceret indhold”, så deres “aktivitet ikke truer med at udkonkurrere lokale og regionale medier”.

Læs også  Filmfolket får 20 millioner kroner

Slutteligt håber Danske Medier på en aftale om nulmoms på alle digitale medier, da den eksisterende aftale – som eksempel – ikke inkluderer “magasiner på nettet”.

I kroner og ører håber Danske Medier på at de kan få 140 millioner kroner – over 4 år – til “at styrke den digitale udvikling af regionale og lokale medier”.

Få 25 millioner kroner årligt. ( altså 100 millioner over 4 år ) til en ugeavispulje.

At der spares på det såkaldte titelloft fra 17,5 til 14 millioner kroner, samt at der skæres i supplementspuljen (til Information og Kristeligt Dagblad)

De omtalte “Tech-giganter” skal betale for alt indhold der ikke er deres eget, med udgangspunkt i en “stram implementering af EU’s ophavsretsdirektiv”.

Slutteligt skal TV2 Regionernes produktion på nettet skal begrænses.

Ganske interessant har Danske Medier ingen problemer med DR, der jo er mindst lige så aktive på nettet.