DR Drama stopper gigant produktion

DR ser ud til at have kunne konstatere at priserne på alt er gået pænt amok, i takt med at alle andre – hele tiden – producerer film og serier, til et umætteligt marked.

Og nu hvor DR har – et ukendt – budget til en “historisk dramaserie” baseret på historien om Leonora Christinas Ulfeldt, der ikke længere kan overholdes, er “produktionen sat på pause”.

Uden at kende de – formodede – budget overskridelser, må disse være så heftige at selv DR, ikke kan ignorere dem.

DR er jo ellers ikke kendt for at spare på budgetterne, når vi taler om “historiske dramaserier”.

Planen var ellers at serien kunne nydes af alle der er til den slags serier, engang i 2024.

Men som DR formulerer det, står det nu klart “at det ikke vil være muligt at gennemføre projektet og samtidig holde sig inden for den givne økonomiske ramme”.

En ramme der må formodes at være på flere hundrede millioner kroner.

En anke (?) fra DRs side er også at det “har det vist sig vanskeligt at få de nødvendige erfarne kræfter til at styre en produktion i den størrelsesorden sikkert i mål”.

Der er intet ude om produktionen ud over at den nu er stoppet på grund af overskridelser af budgettet

Dramachef Christian Rank siger:

 -Vi har truffet denne svære beslutning nu, inden vi gik i gang med at optage. Jeg forstår virkeligt godt, hvis det for nogen virker som en voldsom beslutning, ikke mindst alle de mange gode folk, der har arbejdet med serien. Vi er naturligvis mange, der har glædet os til og håbet på, at vi for alvor skulle komme i gang nu, og jeg er mere end nogen ked af, at det er endt sådan. Men hvis projektet skal have mulighed for at overleve, er det nødvendigt med både en holdbar økonomi og de nødvendige produktionsmæssige forhold. Vi vil derfor nu se på, hvordan vi kan sikre det på sigt og forhåbentlig finder vi en god løsning, slutter han uden at komme ind på hvor heftigt budgettet er vokset, allerede før det gik i produktion.

Læs også  Streamtallene er stadig stabile

Christian Rank ser ydermere ud til at mene at det er “udviklingen på fiktionsmarkedet”, der er “forklaringen på, hvorfor serien må udsættes”. 

Der er nemlig “meget høj global efterspørgsel på især tv-fiktion”, hvilket har resulteret i “generelle prisstigninger”, der påvirker “alle led i produktionsapparatet”.

Og så er der som han var inde på det, ,”en intens konkurrence, når det handler om især de mest erfarne inden for produktionsledelse”.

Konflikten ser slutteligt også ud til at have været at dette ambitiøse dramaprojekt” skulle have været optaget “på tværs af flere landegrænser”.

Nu er det omvendt pænt sikkert at projektet “aldrig” bliver til noget, da der vist ikke findes nogen – uden for DR – der forventer at “konkurrencen” om kompetente kollegaer, bliver mindre.

Nogen siden.

Alle parter i produktionen skulle være blevet orienteret, hvilket – må man formode – burde betyde at en hulens masse film arbejdere nu – igen – har tid til at tage andre projekter ind.