DR skal være moderne

I går lød det så fint at DR skal være mere “digitale”.

En underlig udmelding, da alt analogt på DR – forhåbentligt – blev slukket for 20 år siden.

Igen.

Den obligatoriske kritik der fulgte efter udmeldingerne, havde et ligeså outdated livssyn, hvorfor kritikken handlede netop om dem der stadig formoder at der findes noget der hedder analog FM, og at en antenne kan klare resten.

Intet kan som bekendt være mere forkert.

Spørgsmålet er derfor om “den omfattende plan for digital udvikling” også er det.

Konkret har DR lukket og nedlagt en afdeling, DR Medier.

Dermed er det ikke længere “en afdeling i huset” der “bestiller”, mens resten producerer.

En in-house produktionsform, der i følge flere – helt nye DR eksperter – har betydet at netop denne afdeling har vokset sig “specielt stærk” over årene, hvilket omvendt kunne tænkes at være en af årsagerne til at afdelingen nu er blevet lukket.

DR skal være mere ung og digital – DRTV skal tilbyde mere live indhold og være mere “direkte”

Herefter er der så kun fire direktørområder:

“Kultur, Børn og Unge”, “Nyheder”, “Bruger” og endelig “Marked og Publicering” og “Økonomi, Teknologi og Medieproduktion”.

Og nu hvor der ikke længere findes et “DR Medier”, er det de resterende afdelinger der skal bestemme “strategien” for hele DR.

Altså når bestyrelsen og generaldirektøren er enige.

Læs også  Streaming på DR nu med tal

Bestyrelsesformand i DR Marianne Bedsted forklarer:

 -I knap 100 år har DR i en flow-virkelighed leveret public service-tilbud til danskerne. Nu sætter vi retningen for, hvordan DR også fremover i en digital virkelighed kan bringe danskerne sammen om det vigtige. Vi øger derfor hastigheden for DR’s digitale udvikling. Flow-tv og -radio har og skal fortsat spille en vigtig rolle for DR, men udviklingen går på længere sigt kun én vej: mod det digitale. Og det er nu, vi skal handle, slutter hun og løfter sløret for at den fremtidige strategi hedder “Sammen om det vigtige” der blandt andet betyder at DR for fremtiden satser på:

DRTV skal være alle danskeres streamingtjeneste.

Suppleret med “live-indhold” og mere “til dem, der interesserer sig særligt for blandt andet kultur og historie”.

DR skal have et tydeligt og sammenhængende tilbud til de unge.

Så alt ungt samles under et nyt “P3 brand”, “på tværs af platforme”.

DR’s indhold skal udvikles og produceres til digitalt brug. 

Mere fokus på såkaldte “digitale platforme” ( ikke-lineære ).

DR LYD skal fokusere mere på podcast mens lineær radio fortsat er vigtig. 

DR.DK skal være et nyhedssite for alle.

Dog med “mindre indhold end i dag”, hvilket sikkert er en ren mediepolitisk udmelding op til medieforhandlingerne.

Læs også  DR skal beskæres med 1 milliard kroner

Blandt de problemer som DR oplever idag – som de selv nævner – er blandt andet at “..mange digitale mediebrugere ikke opdager DR’s indhold”.

Derfor skal DR til at brande eget indhold ( mere ) på andre ( ikke DR ) platforme.  

DR klarer sig ellers nærmest perfekt, i følge DR.

Dog er DR’s virksomhedsstrategi at nå “otte ud af 10 danskere i 2023”, der på dette tidspunkt skal bruge DR’s digitale tjenester “hver uge”.

Desuden skal “mindst tre ud af fire opleve” at “DR’s indhold giver dem værdi i løbet af en uge”.

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn siger:

 -DR’s tilbud til brugerne i den digitale virkelighed. Den digitale udvikling er ikke et mål i sig selv, men en forudsætning for, at danskerne også fremover kan opdage og bruge dansk public service-indhold, slutter hun og bliver suppleret af Malene Birkebæk, der er ledende redaktionschef for hele den samlede ungeredaktion i DR.

Hun siger:

 -Vi vælger at videreføre P3-navnet, som i forvejen er stærkt og favner bredt, men vi starter samtidigt arbejdet med at definere, hvordan det nye P3 skal udvikle sig, så det både understøtter strategien og forbliver relevant for målgruppen, starter hun og fortsætter.

 -At være en public service-institution, der er til for danskerne, er i virkeligheden et stort privilegium, som vi gerne vil omsætte til et tilbud, der har unge i Danmark i kernen af sit DNA. På tværs af alle platforme har vi en ambition om at være dem, der er tættest på ungdommen i Danmark. Derfor skal vores tilbud tage afsæt i danske unges liv, og balancere deres behov for både at kunne slappe af, blive klogere, grine og nørde specialiserede interesser, når de møder vores ungeindhold. Det bliver helt afgørende for mig i udviklingen af det nye P3, at vi har de unge med i vores indholdsudvikling, og at vi fortsat kommer til at gå til de unges verden, som den er – og ikke som de voksne synes, den burde være, slutter hun.

Læs også  Forårets Absolute Fællessang er tilbage

Det er muligt at læse alle kommende tiltag her.

dr.dk/digitalplan.