DR skal være ung igen

DR har store planer om at satse på de 15-31 årige der allerede bruger DR3 og P3.

Tiltaget er en del af “den digital plan”, der blev lanceret sidste efterår.

Ideen er i den forbindelse at tilbyde alle eksisterende brugere af DR3 og P3, et endnu bedre DR3 og P3, der nu “samler kræfterne for at skabe et tydeligt ungetilbud” i det nye brand P3.

Derfor kommer “det nye P3” til at handle om “håb og handlekraft”, gerne “skabt med de unge selv”.

DR er – i følge DR – allerede i kontakt med “næsten alle danske unge i løbet af en uge”, hvorfor der nærmest er tale om en intern øvelse, der dog stadig kræver en masse arbejde bag facaden.

Så selv om at DR måske kunne angribes for ikke at være specielt “ung” i sin tilgang til kommunikation, er de 15-31 årige loyale, og bruger altså alle sammen DR, hver uge.

Ambitionerne er dog heller ikke større end at “ambitioner er at fastholde – trods et stort konkurrencebillede, hvor et voksende indholdstilbud hver dag står i kø”, den position DR allerede har.

DR har dog opdaget at “de unge brugere agerer på bestemte måder i den digitale virkelighed”, hvorfor de – for eksempel – ikke længere lytter helt så meget til P3 mens de ser DR3.

Læs også  Alle er glade for medieforliget
Alt ungt på DR bliver nu til P3 – væk er DR3

Derfor er DR nået frem til at det “ikke længere er holdbart at dele et ungetilbud op efter et traditionelt mediebillede, der skelner mellem tilbud på lyd og TV”.

Så nu samler DR hele udviklingen af P3 og DR3 til en enkelt enhed (P3), der skal “videreføre ungetilbuddet under et nyt, stærkt og mere sammenhængende P3”.

DR3 bliver – i den forbindelse – “en vigtig hjørnesten i det nye P3-tilbud”, nu med TV indhold, der “skaber en højere grad af genkendelighed blandt utallige andre tilbud”.

Det er med andre ord blevet tid til at DR3 skifter navn til P3, mens P3 beholder sit. ( kanalen blev etableret i 1963 )

Så uanset om du ser ( det nu tidligere ) DR3 indhold, eller P3 ( video ) indhold, vil der – oppe i hjørnet – være et nyt, limegrønt logo på alt indhold, der er målrettet unge mellem 15-31 år.

I samme omgang bliver der strammet op omkring det redaktionelle stof, der begrænses til at være “aktualitet”, “musik”, “humor” og “ungeliv”.

Ledende redaktionschef i DR Ung Malene Birkebæk siger:

 -Det er en kæmpe øvelse at samle to så store og succesfulde brands. Vi vælger at videreføre P3-navnet, som i forvejen er stærkt og favner bredt, men indholds- og genremæssigt kommer det med tiden til at få et nyt udtryk. Det her er kun startskuddet, og derfor vil det også tage et stykke tid, før den fulde karakter af det nye P3 afspejler sig i det indhold, der når ud til brugerne, starter hun og fortsætter.

Læs også  Når budgettet er til BlackMagic Broadcast

 -Ungdommen flytter sig hele tiden, og vi skal flytte os med. Vores indhold har været med til at gøre det legitimt at tale åbent om, hvad der er svært ved at være ung. Det vil vi stadigvæk gøre, men ambitionen fremover er i højere grad at være et inspirerende fristed, der viser en vej ud af det, der kan være svært, og hvor man lades op med håb, handlekraft og positivitet til at begå sig i ungelivet, slutter hun.

Slutteligt kunne noget tyde på at DR har svært ved at konkurrere med streamerne om de unges interesse.

Malene Birkebæk forklarer videre:

 -Vi oplever en massiv konkurrence om de unges opmærksomhed, og de eksponeres for stakkevis af indhold fra udenlandske streamingtjenester. Derfor er ambitionen at skabe et entydigt dansk ungetilbud, der harmonerer med medievanerne i en digital tidsalder. Med de bedste greb fra DR3 og det eksisterende P3, tager indholdet udgangspunkt i hverdagen for en dansk ung og giver dermed et fælles referencepunkt, der tager de unges perspektiv og dagsordner seriøst, slutter hun.