TV2 undrer sig højlydt over medieaftale

Indtil videre har TV2 blot pointeret at “medieaftalen er et hårdt slag mod TV2”.

Og det er der sikkert noget om.

Detaljen er jo bare at de nu skal til at betale staten 6 procent af deres samlede omsætning på streaming, der kunne være så høj som i omegnen af 1.080 milliard kroner, hvorfor kunderne kan se frem til at betale 60-70 millioner kroner mere for adgang til TV2 Play, mod at DR måske sender en serie om 3 år.

En anden detalje er det kedelige faktum at Medieaftalen ignorerer TV2 totalt.

Bestyrelsesformand, Jimmy Maymann siger:

 -Ambitionen i medieforhandlingerne var at styrke public service og dermed også TV2, men vi ser ikke de politiske visioner for TV2 i aftalen. Det er bekymrende, at hensynet til TV2s centrale og afgørende placering i den danske værdikæde ikke fylder noget, men at der tværtimod pålægges TV2 en streamingskat og yderligere forpligtelser, der udfordrer TV2, siger Jimmy Maymann og fortsætter:

 -Aldrig har behovet for stærk og entydig politisk opbakning til de frie, uafhængige og ikke mindst nationale medier været mere nødvendig. Nu har vi fået en smal politisk aftale, hvor vi ser nogle tendenser til en øget politisk kontrol af de danske medier inklusiv TV2. Det udfordrer i sidste ende også armslængdeprincippet, som er helt fundamentalt i et moderne demokrati. De statslige medier har præcis samme behov for og krav på at være frie og uafhængige medier, og derfor går det ikke, at man politisk giver sig selv en større adgang til at indskrænke statslige mediers frihed og uafhængighed end privates, slutter han.

Læs også  Tilskuere til Superligaen
Medieforliget koster TV2 – estimerede – 60-70 millioner kroner hvilket kunderne kommer til at betale

Medieforhandlingerne endte som bekendt med at hele den borgerlige fløj lukkede og slukkede på vej ud, hvorefter Socialdemokraterne og deres støttepartier, gik på autopilot, uden smålig hensyntagen til en broadcaster der nu er dobbelt så populær på alle områder, som DR.

Bevares, hvis medieaftalen blot er en stor redningsaktion for DR, havde det været på sin plads at regeringen sagde dette i stedet for at kalde medieaftalen for en medieaftale.

Administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, er også overrasket over den ensidige (?) favorisering af DR.

Hun siger:

 -Vi er meget ærgerlige over, at de politiske intentioner om at sikre en form for beskatning af de internationale giganter ender med også at ramme TV2, som om nogen sikrer danskerne adgang til dansk indhold af høj kvalitet. Ud over at skatten rammer skævt, skal selve sigtet med streamingskatten – at styrke danskproduceret indhold – ses i lyset af, at der aldrig har været produceret så meget dansk indhold som nu, at der er overophedning af produktionsbranchen og mangel på produktionskapacitet. Provenuet fra streamingskatten løser ikke manglen på kapacitet og på kvalificeret arbejdskraft, og disse problemer er hverken belyst eller adresseret i medieforliget, siger Anne Engdal Stig Christensen og fortsætter:

 -Dermed er det svært at se, at en tilførsel af flere penge til branchen vil kunne medføre mere produktion. I stedet vil produktionerne blive fordyret, fordi efterspørgslen stiger. Og dermed vil danskerne ikke få mere, men derimod dyrere indhold, hvilket ikke er til gavn for borgerne, for samfundet eller for TV2, slutter hun og pointerer dermed de problemer i aftalen, der – mere eller mindre – var årsagen til at de borgerlige partier valgte at forlade forhandlingerne.

Læs også  Kulturen får det 2 pct bedre under S

Medieaftalens mange fine formuleringer, ændrer i den forbindelse ( heller ) ikke ved at TV2 også i sidste uge var tæt på at være dobbelt så populær som hele DR, og mere populær end hele det resterende TV marked.

TV2 sad – som eksempel – på 52, 6 procent af alt TV kiggeri i uge 20.

DR havde 27,5 procent.

I minutter og timer, brugte alle over 3 år 413 minutter på at se TV2, mens de brugte 216 minutter på DR.

Broadcasterne har forresten de absolut dårligste seertal siden 1992.

Bedst understreget af at der – i sidste uge – var 240.000 færre seere til ugens mest sete drama sats, DR’s “Krag & Virkner”, der med 609.000 seere – igen – havde 108.000 flere seere end det andet mest sete format, der kun netop hentede en halv million seere hen til skærmen.

Til sammenligning var der hele 6 formater der havde over 500.000 seere sidste år, der – igen – var det dårligste TV år siden 1992.